loading-img

Izbor herbicida za korektivni tretman u kukuruzu

 

Kada smo utvrdili prisustvo, brojnost korova i uzrast kukuruza (broj listova) možemo pristupiti izboru herbicida.

Preparati namenjeni suzbijanju širokolisnih korova:

Primena od 3-4 lista: Maton, Velox, Monosan, Lentemul...

Primena do 5 lista: Dragon, Plamen, Dicopur top, Stock plus, Lodin...

Primena do 8 lista: Laudis, Cornisto, Temsa...

Preparati namenjeni suzbijanju uskolisnih korova:

Primena do 6 lista: Vesticor, Rincor, Talisman, Motivell, Equip, Monsoon activ... Ovi preparati takodje suzbijaju i veliko broj  širokolisnih preparata.

Na uspeh i momenat primene takođe utiču i vremenske prilike. Kako???

Nazad...