loading-img

Divlja kupina – Rubus Caesius u ratarstvu

PRAKTIČNA PODELA: Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Višegodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom.

STANIŠTE: Teška i vlažna zemljišta, dobro podnosi sušu.

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim, krmnim kulturama, vinogradima i voćnjacima.

Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Otežava bilo kakvu obradu i skidanje useva. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja. Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je otežano
Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

RATARSTVO-Herbicidi na bazi: 

Pšenica: Fluroksipir (LodinBonaca), 2,4-D (Monosan herbi, Lentemul D, Maton)

Kukuruz: Fluroksipir (LodinBonaca).

Za ostale kulture nema registrovanih preparata za suzbijanje ovog korova.

NAPOMENA:
U suncokretu i soji pojava ovog korova ograničava mogućnost njihovog gajenja. Jedini mogući način borbe je međuredna obrada dok se divlja kupina ne razgrana.

izradio: kapetan