loading-img

Bio gnezdo u ratarstvu i povrtarstvu

Ovaj preparat se koristi za tretiranje semena ratarskih i povrtarskih kultura pre setve.

Kod kukuruza, suncokreta i semena povrtarskih kultura koristiti 250ml na hektarsku dozu. 

Zbog male kolicine semena po hektaru možete ovaj preparat naneti na biljku u ne razblaženom stanju. 

Prilikom setve žitarica (pšenice, jecma, ovsa, tritikala...) i soje zbog veće kolicine semena po hektaru, koristi se 0,5litara za hektarsku dozu. Prilikom tretiranja ovog semena treba preparat razblažiti sa nekoliko litara vode da bi se ravnomerno nanaeo na seme. Obično je to po potrebi 1 do 3 litre vode.

Nakon tretmana semena treba ga osušiti. Kada se osuši spremno je za setvu. Setva se nemora obaviti odmah, već po potrebi, može i nekoliko dana nakon tretiranja semena. Pogledajte još o BIO GNEZDU OVDE...

Potapanje rasada povrća pre sadnje u 2,5% (250ml na 10litra vode) rastvor BIO GNEZDA u trajanju od 15-ak minuta.

 Kompletnu ponudu firme BIOFOR SYSTEM mozete pogledati OVDE...