loading-img

Ambrozija - Abrosia artemisiifolia u ratarstvu

PRAKTIČNA PODELA: Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Jednogodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmožava se semenom.

STANIŠTE: Najčešće raste na oranicama, zapuštenim površinama. Pretežno na lakšim, plodnim, umereno suvim zemljištima.

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim kulturama naručito okopavinama (kukuruz, soja, suncokret...), leguminozama (lucerka, detelina...), povrtarskoj proizvodnji (paradajiz, paprika šargarepa, pasulj...)i u voćnjacima.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja. Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je mnogo teže.
Jedan od načina za suzbijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).
Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

RATARSTVO-Herbicidi na bazi:

Kukuruz: Foramsulfuron + Izoksadifen-etil (Equip), Izoksaflutol + Tienkarbazon-metil (Adengo), Foramsulfuron + Jodosulfuron-metil-natrijum (Maister OD), Foramsulfuron +Tienkarbazon-metil (Monsoon actiive), Tembotrion (Laudis), Fluroksipir (LodinBonaca), Klopiralid (Lontrel 100), Dikamba (Dragon 480 SlPlamen, Agrodimark), Terbutilazin (Azin 500 SCRezon),

Pšenica: Jodosulfuron-metil-natrijum + Amidosulfuron (Sekator OD), Fluroksipir (LodinBonaca), Klopiralid (Lontrel 100) 

Soja: Imazamoks (Imizar 40), Metribuzin (Buzzin 70 WG, Senkor)

Suncokret: Imazamoks (Imizar 40), Terbutilazin (Azin 500 SCRezon

Uljana repica: Klopiralid (Lontrel 100)

Lucerka: Metribuzin (Buzzin 70 WG, Senkor)

Za ostale kulture nema registrovanih preparata za suzbijanje ovog korova.

napisala: nijagara