loading-img

Timorex gold – preparat koji privlači pčele - voćarstvo

Timorex gold je biološki preprat koji se proizvodi iz ulja čajnog drveta (Melaleuca alternifolia).

Koristi se u biološkoj zaštiti protiv biljnih bolesti pre svega Botritys-a ali ovaj put nebih o tome.

Primećeno je da primenom ovog preparata privlačimo pčele. On nije uopšte štetan po njih ali ga one vole.
Tako je ovaj preparat pored zaštite našao primenu kao primama za pčele a samim tim i u poboljšanju oplodnje u biljnoj proizvodnji.

Za ovu namenu dovoljno je 0,5 do 0,6 litara po hektaru.

Treba uraditi jedan tretman u periodu punog cveta. Tretman se izvodi u večernjim ili jutarnjim časovima kada pčele nisu na parceli.

Ovo se radi iz pažnje prema našim prijateljima, pčelama, jer i tretiranje čistom vodom u periodu leta pčela može ih onemogućiti da se vrate ukošnicu (pokvase im se krila...).

ČUVAJMO PČELE – BEZ NJIH NE BI POSTOJALA VOĆARSKA PROIZVODNJA