loading-img

Rđa kruške – Gymnosporangium sabinae

POJAVA, RASPROSTRANJENOST I ŠTETE

Ova bolest je Evropskog porekla, i obično se javlja u toplijim krajevima i brdskim predelima. Štete nastaju usled prevremenog opadanja lišća, zatim karakteristična je još i deformacija i sušenje grana, grančica i plodova, što se štetno odražava na vitalnost biljke.
Takođe stradaju i mladi zasadi, gde usled propadanja mladara nije moguće ravnomerno formiranje krune.


SIMPTOMI BOLESTI
Na licu mladog lišća kruške početkom maja javljaju se kružne narandžaste pege, koje su u početku sitne, a kasnije mogu da budu i 1 cm u prečniku. Tokom leta sa naličja lista u zoni pega, nastaju žućkastonarandžasta zadebljanja.
Na granama i grančicama posebno na mladim zasadima, stvaraju se rak-rane. Oboleli plodovi se deformišu, zaostaju u porastu i suše se.


CIKLUS RAZVOJA
Gljiva prezimljava u granama i grančicama iz kojih se u proleće putem vetra prenosi na kraća rastojanja, jer ima slabu klijavost. Ova gljiva dospeva na mlad list i vrši infekciju. Starije lišće je otpornije na zarazu. Da bi se infekcija ostvarila temperatura 10°C, i da vreme bude vlažno.


MERE ZAŠTITE
Od preventivnih mera značajno je gajenje otpornih sorti, i uništavanje kleke u blizini zasada i tako se prekida lanac infekcije.
Od hemijskih mera borbe važno je prskanje preparatima na bazi Bakra (Nordox 75WGKocide 2000Neoram 37,5 WG) i Mankozeba (Prevent 80 WP)...

napisao: kapetan