loading-img

Preperat za uvećanje plodova u voćarstvu

Nutri Engorde se koristi za povećanje kruponoće i čvrstine plodova kod voća. Ovo je preparat nove generacije koji radi tako što usmerava hraniva prema plodovima umesto u vegetativni porast. 

To ima za posledicu kod jabučastog voća povećanje krupnoće čak i do 5 mm u prečniku, dok kod koštičavog , bobičastog i jagodastog voća to može da iznosi i do 30% .

Primena Nutri Engordea je do 25 dana pre berbe, optimalno 30-35 dana.
Primenjuje se 2l/ha.

Treba npomenuti da za potpuni uspeh biljka mora biti u kondiciji i doboro nadjubrena. U suprotnom efekat na plodove može da izostane.

Nutrileaders - komplentna ponuda