loading-img

Poljska nana (metvica) – Mentha arvensis - u voćnjacima

PRAKTIČNA PODELA: Širokolisni korov.


DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Višegodišnja biljka.


RAZMNOŽAVANJE: Razmožava se semenom.


STANIŠTE: Najčešće raste na kiselim, plodnim i vlažnim oranicama, plodnom zemljištu, livadama i voćnjacima.

 

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim kulturama a naročito okopavinama (kukuruz, soja, suncokret...), leguminozama (lucerka, detelina...), povrtarskoj proizvodnji (paradajiz, paprika šargarepa, pasulj...) i u voćnjacima i vinogradima. Nepovoljno deluje na zdravlje stoke kao i na mlečnost i kvalitet mleka.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda. Stoka je izbegava zbog neprijatnog mirisa i ukusa. Žilav i opasan korov.


SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja. Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je mnogo teže.
Jedan od načina za subijanje ovog koraova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate koji sadrže aktivne materije:

Glifosat - za biljke starije od četiri godine, ne u malinama, kupinama i jagodama ( Glifol, Bingo...), Dikvat-dibromid - može i mladje od četiri godine (Didikvat, Dessicash 20% SL), Glifosinat-amonijum -može i mladje od četiri godine (Basta 15, Rugbi 15 SL).

napisao: kapetan