loading-img

Poljska gorčika – Sonchus arvensis - u voćnjacima

PRAKTIČNA  PODELA: Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Višegodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom.

STANIŠTE: Odgovaraju joj humusna, plodna, duboka, vlažna i ilovasta zemljišta.

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim i krmnim kulturama, voćnjacima, vinogradima i vrtovima.

Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda. Umanjuje kvalitet krmnih kultura jer ga stoka izbegava. Ima gorak mlečni ukus a na stoku deluje negativno – izaziva nervne poremećaje.

 

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja. Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je mnogo teže.

Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate koji sadrže aktivne materije:

Glifosat - za biljke starije od četiri godine, ne u malinama, kupinama i jagodama ( Glifol, Bingo...), Dikvat-dibromid - može i mladje od četiri godine (Didikvat, Dessicash 20% SL), Glifosinat-amonijum -može i mladje od četiri godine (Basta 15, Rugbi 15 SL)...

napisao: kapetan