loading-img

Obični maslačak - Taraxacum officinale - u voćnjacima

PRAKTIČNA PODELA:   Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA:   Višegodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE:    Razmožava se semenom.

STANIŠTE:    Najčešće raste na plodnim, humusnim i vlažnim staništima.

ŠTETE:    Nanosi štete u ratarskim kulturam naručito okopavinama (kukuruz, soja, suncokret...), voćnjacima i vinogradima.

Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja. Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je mnogo teže.

Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate koji sadrže aktivne materije:

Glifosat - za biljke starije od četiri godine, ne u malinama, kupinama i jagodama ( Glifol, Bingo...), Dikvat-dibromid - može i mladje od četiri godine (Didikvat, Dessicash 20% SL), Glifosinat-amonijum -može i mladje od četiri godine (Basta 15, Rugbi 15 SL)...

napisao: kapetan