loading-img

Obična mišjakinja – Stellaia media - u voćnjacima

PRAKTIČNA PODELA:   Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA:   Jednogodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE:    Razmnožava se semenom.

STANIŠTE:   Raste na vlažnim, plodnim, humusnim i obrađenim zemljištima.

ŠTETE:   Najviše štete pravi u strmnim žitima, kao i u ratarstvu kod okopavina (kukuruz, soja, suncokret…) u voćnjacima i vinogradima.

Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda. Negativno utiče na životinja koje je pojedu.

 

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja. Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je mnogo teže.

Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate koji sadrže aktivne materije:

Glifosat - za biljke starije od četiri godine,ne u malinama, kupinama i jagodama  ( Glifol, Bingo...), Dikvat-dibromid - može i mladje od četiri godine (Didikvat, Dessicash 20% SL), Glifosinat-amonijum -može i mladje od četiri godine (Basta 15, Rugbi 15 SL),  Fluroksipir - oprezno jer je hormonski herbicid i deluje i isprarenjima, ne u malinama, kupinama i jagodama (BonacaLodin, Starane).

napisao: kapetan