loading-img

NUTRILEADERS – PROGRAM FOLIJARNE ISHRANE KRUŠKE

Nutriliders je firma koja nudi napredna španska djubriva sa inovativnim tehnologijama koje omogućavaju: lakši, ciljani i maksimalno iskoristiv unos hraniva u biljku. Ova tehnologija takodje nam omogućava zajedičku primenu nekada ne pomirljivih elemenata (fosfor i kalijum, zink i fosfor...).


      U ishrani kruške koristimo sledeće preparate:  Amino 16Nutri Boron ProNutri Fos-KNutriamino PlusNutri Zinc ProNutri MagnesiumNutri BS-95Nutri BioCleanNutri EngordeNutri CalciumNutrilizer pH PlusNutri K

Folijarnom ishranom želimo da biljci blagovremeno obezbedimo sve neophodno za njihov razvoj kao i da nadoknadimo eventualni nedostatak hranljivih elemenata


A. Na početku vegetacije pre cvetanja (za obezbeđenje uniformnog cvetanja)
Amino 16 1l/hektaru
Nutri Zinc Pro 2l/hektaru
Nutri Boron Pro 1l/hektaru

B. 15-20 % otvorenih cvetova (za proređivanje prihranjivanjem)
Nutriamino Plus 1l/hektaru
Nutri BS-95 1l/hektaru*
Nutri Boron Pro 1l/hektaru
Nutri Bio Clean 1l/hektaru (za krušku i dunju protiv bakterije Erwinia amylovora)

C. 100 % opalih latica (za snažan start tek začetih plodova)
Nutriamino Plus 1l/hektaru
Nutri Fos-K 2l/hektaru
Nutri BS-95 1l/hektaru

D. 15-20 dana posle opadanja latica (kalcijum za deobu ćelija malih plodova)
Nutri CaB Pro 2l/hektaru

E. Ponovno prskanje posle 15 dana (kalcijum za deobu ćelija plodova)
Nutri CaB Pro 2l/hektaru

F. Početak ili sredina jula
Nutri Calcium 2.5l/hektaru
Nutri Engorde 2l/hektaru (za jabuku, sortu Gala ili druge sorte koje će se brati u avgustu,
kao i ranije sorte kruške poput Carmen)

G. 30-40 dana pre berbe (za dobijanje lepe boje, nakupljanje šećera i postizanje veličine ploda)
Nutri Calcium 2.5l/hektaru
Nutri Engorde 2l/hektaru (za jabuku i krušku, sorte koje se beru u septembru
a nemaju dovoljnu krupnoću)

H. 15-20 dana pre berbe (za dobijanje lepe boje, nakupljanje šećera i postizanje veličine ploda)
Nutri Calcium 2.5l/hektaru

I. Nedelju dana pre berbe (kalcijum za poboljšanje skladišnih osobina jabuke)
Nutri Calcium 2.5l/hektaru

J. Posle berbe (aplikacija bora i cinka, kako bi ih biljka skladištila u koren i koristila početkom naredne
godine)
Nutri Zinc Pro 2l/hektaru
Nutri Boron Pro 1.5l/hektaru
Nutri Fos-K 2l/hektaru

NAPOMENA:

U proleće, svake neredne godine eksploatacije kruške u punom rodu, folijarna ishrana se zasniva na sledećim principima:


1 - Na početku vegetacije moramo probuditi biljku iz zimskog sna, zatim joj omogućiti neophodne elemente za budući razvoj što kvalitetnije lisne mase, što predstavlja osnovu za dobar prinos. Ovo postižemo sa tretmanom A


2 – Sledeći period kome treba posvetiti pažnju je od početka cvetanja do zametanja plodova. U ovom periodu nam je veoma bitno da obezbedimo dobru oplodnju i zametanje. Ako ovde ne uradimo posao kako treba to će se pre svega odraziti na prinos i kvalitet ploda. U tu svrhu izvodimo tretmane B i C


3 – Veoma bitan period za prinos kao i njegov kvalitet. U ovom periodu, nakon zametanja, plod ulazi u fazu primarnog porasta (formiranja novih ćelija – budućih rezervoara ) koji treje 40-tak dana. Koncept NUTRILIDERSA da je bolje imati plod sa velikim brojem manjih ćelijea nego obrnuto (mali broj krupnih vodenih ćelija). Na ovaj način postižemo čvršći plod pogodniji za čuvanje i transport. To je tretman D i E


4 – Nakon formiranja plodova ulazimo u sledeću fazu u kojoj moramo obezbediti: krupnoću, obojenost i čvrstoću plodova. Ovo su neophodne karakterisrike kvaliteta koje zahteva tržište. To postižemo tretmanima F, G, H i I.


5 – Nakon berbe treba iskoristi aktivnost lista i uneti u biljku elemente neophodne za start u sledećoj sezoni. Ovo se zasniva na konceptu da biljka unosi hraniva koja se u jesen talože u stablu i korenu. U proleće, kada krenu sokovi na gore, sa sobom nose uneta hraniva. Ukoliko radite ovaj tretman J ne mora se raditi tretman A.


Sama ishrana po sebi ne može obezbediti visoke, stabilne i kvalitetne prinose. Za postizanje pomenutog cilja treba optimalno sprovoditi i ostale agrotehničke mere (zaštita, navodnjavanje...)