loading-img

Njivska palamida – Cirsium arvense u voćnjacima

PRAKTIČNA PODELA: Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Višegodišnja biljka.

RAZMOŽAVANJE: Razmožava se vegetativno – izdancima i generativno - semenom.

STANIŠTE: Raste na oranicama, vinogradima, voćnjacima i zapuštenim površinama.

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim kulturama (pšenica, tritikal, kukuruz...), leguminozama, u povrtarskoj proizvodnji, vinogradima i u voćnjacima.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.

SUZBIJANJE: Veoma neprijatan korov. Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja (u rozeti). Kada krene u porast njegovo uništenje je pod znakom pitanja.

Mehaničke mere borbe se zasnivaju na redovnoj obradi zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje...).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate koji sadrže aktivne materije:

Glifosat - za biljke starije od četiri godine, ne u malinama, kupinama i jagodama ( Glifol, Bingo...), Dikvat-dibromid - može i mladje od četiri godine (Didikvat, Dessicash 20% SL), Glifosinat-amonijum -može i mladje od četiri godine (Basta 15, Rugbi 15 SL)...

napisala: nijagara