loading-img

Nedostatak zinka ( Zn ) - u kruškama

ZNAČAJ


Veoma bitan elemenat koji učestvuje u bihemijskim procesima biljke.

Najviše ga ima u korenu i mladim listovima (lisnim nervima).

Njegov nedostatak se odražava na izgled mladara na kojima je lišće sitnije i sabijeno u rozetu. Sve ovo ima kao posledicu umanjenje prinosa i njegovog kvaliteta.


USVAJANJE


U prirodi je prisutna česta pojava nedostatka cinka u zemljištu. Njegov nedostatak se javlja na lakim peskovitim, alkalnim, krečnim i fosforom bogarim zemljištima.


NEDOSTATAK – DIJAGNOZA


Nedostatak se prvo primećuje na mladjim listovima i lastarima. Listovi pored deformacija i žutila su sitni i zbijeni u rozetu zbog slabog porasta lastara.


SUVIŠAK


U prirodi se retko javlja. Ukoliko ga ipak ima u suvišku javljaju se više manje specifične promene. Biljke su uglavnom zakržljale. Kalcifikacijom ili primenom većih doza fosfornih djubriva može se sprečiti nagomilavanje cinka.


NAPOMENA


Možemo koristiti mineralna granulisana dubriva koja u sebi sadrže CINK. Ova djubriva se unose u zemljište tokom mirovanja vegetacije .

Za brzo reagovanje koriste se folijarni tretmani sa ovim elementom.

Može se uraditi 1-2 folijarna tretmana preventivno na početku vegetacije. Cilj je obezbediti biljku za period intenzivnog porasta u junu (rast plodova, mladara...)

U poslednje vreme pojavio se trend da se prskanje cinkom izvodi posle berbe tj od polovine avgusta pa dok ne počne opadanje lista. Ova primena se zasniva na tome da biljke usvajaju ovaj elemanat preko lista i unose ga u sebe.Od polovine avgusta kod većine biljaka sokovoi kreću ka korenu (priprema za zimu) te se cink spušta u stablo ili koren. Sledeće godine kada se biljka probudi sa sokovima kreće naviše i cink koji je odmah raspoloživ biljci.

U tu svrhu možemo koristiti sledeće preparate:  Nutri cink pro, Cink organo 14, Yara vita cintrak, MYR zink-manganese...

Uz cink se obično, zavisno od biljne vrste, unosi bor i mangan.

 napisao: vrabac