loading-img

Nedostatak mangana (Mn) - u kruškama

ZNAČAJ


Mangan nije gradivni elemenat. On ima veliku ulogu u biohemijskim procesima (aktivacija enzima, fotosinteze i slično). U nekim procesima je nezamenljiv.

Najviše se nalazi u listovima i mladjim delovima biljke.

Nedostatak izaziva slab porast biljke što dovodi do njene zakržljalosti. Ovo se odražava na prinos i njegov kvalitet.


USVAJANJE


Većina zemljišta sadrži dovoljno mangana. Ipak njegov nedostatak se može javiti u krečnim i alkalnim zemljištima.


NEDOSTATK – DIJAGNOZA


Nedostatak mangana se uočava obično na mladjim listovima. Na njima se izmedju lisnih nerava pojavljuju svetlo zelene površine koje se šire prema nervima. U ekstremnim uslovima može doći do propadanja listova.

Biljka zaostaje u porastu i dobija kržljav izgled.


SUVIŠAK


Suvišak ovog elementa je dosta rasprostranjena. Jako kisela zemljišta imaju visok sadržaj mangana. Kalcifikacija smanjuje njegovu pristupačnost.

Simptomi se manifestuju kao odumiranje (nekroza) površinskog tkva, pre svega lista.


NAPOMENA


U slučaju akutnog nedostaka mangana on se može unositi u zemljište specijalnim djubrivima koja ga sadrže.

Tokom vegetacije, u blažem obliku nedostatka, u biljku možemo uneti sa folijarnim djubrivima. U ovakvim slučajevima imamo brzo rešavanje nastalog problema.

Može se uraditi  folijarni tretman preventivno na početku vegetacije. Cilj je obezbediti biljku za period intenzivnog porasta (rast plodova, mladara...)


U koliko je tokom vegetacije primećeni simptomi nedostatka mangna treba izvršiti prskanje posle berbe tj od polovine avgusta pa dok ne počne opadanje lista. Ova primena se zasniva na tome da biljke usvajaju ovaj elemanat preko lista i unose ga u sebe.Od polovine avgusta kod većine biljaka sokovoi kreću ka korenu (priprema za zimu) te se mangan spušta u stablo ili koren. Sledeće godine kada se biljka probudi sa sokovima kreće naviše i mangan koji je odmah raspoloživ .

U svrhu rešavanja nedostatka mangana možemo koristiti preparate: Mangan organo 12, Yara vita mantrac, MYR zinc-manganese...

Uz mangan se obično, zavisno od biljne vrste, unosi bor i cink.

 napisao: vrabac