loading-img

Nedostatak magnezijuma (Mg) - u kruškama

ZNAČAJ


Magnezijum ulazi u sastav hlorofila i kao takav direktno utiče na njegovu sintezu. Takodje utiča na aktivaciju nekih enzima.

Najviše se nalazi u zelenim delovima biljke.

Njegovim nedostatkom smanjuje se stvaranje hlorofila (koji je neophodan za fotosintezu), biljka zaostaje u porastu a prinos plodova je manji i slabijeg su kvaliteta. U većem nedostaku dolazi i do odumiranja lisne mase.


USVAJANJE


Usvajanje magnezijuma u velikoj meri zavisi od prisustva drugih jona u zemljištu kao sto su kalicijum, kalijum i amonijačni jon.


NEDOSTATAK – DIJAGNOZA


Prvi simtomi nedostatka magnezijuma se javljaju na starijem lišću kao žućenje lisne površne izmedju lisnih nerava. Kako ovaj nedostatak napreduje žute površine dobijaju mrke tačke od odumrlog tkiva. Takodje simptomi se penju prema gornjim, mladjim listovima u slučaju daljeg pogoršanja situacije.


SUVIŠAK


Retko se sreće u prirodi ali za posledicu može izazvati nedostatak kalijuma


NAPOMENA


Na našem zemljištu uglavnom ima dovoljno magnezijuma.

Većina mineralnih djubriva u sebi sadrži ovaj elemenat.

Takodje i većina kristalnih djubriva namenjenih zalivanju i većina folijarnih djubriva ima u sebi magnezijum.

Medjutim, preventivno treba uraditi jedan folijarni tretman posle cvetanja. Ovo je neophodno na zemljištima koja imaju veći sadržaj kalcijuma.

 U tu svrhu možemo koristiti sledeće preparate:  NUTRI MAGNESIUM, Mg-sulfat, MYR magnezijum...

napisao: vrabac