loading-img

Nedostatak kalcijuma (Ca) - u kruškama

ZNAČAJ


Kalcijum je značajn kao elemenat koji utiče na čvrstoću ćeliskih membrana samim tim i cele biljke. Utiče na mnoge hemijske procese (hidrataciju koloida, neutralizaciju kiselina...).
Nalazi se u svim biljnim delovima.
Dovoljna količina kalcijuma u tkivu omogućava biljci otpornost na razne mehaničke i biološke faktore koji mogu uticati na njen razvoj. Takodje odražava se na prinos i pre svega na kvalitet plodova.


USVAJANJE


Kalcijum je voma rasprostranjen elemanat. Na ograničavanje njegovog usvajanja utiču visok sadržaj magnezijuma, kalijuma, cinka... Visoka vlažnost i slaba provetrenost zemljišta umanjuje mogućnost usvajanja klcijuma.
U zemljištima sa nižom pH vrednošću (kiselo) je manje prisustvo kalcijuma.


NEDOSTATAK – DIJAGNOZA


Prvi simptomi se javljaju na mladjim organima. Cela biljka dobija žbunast izgled i zaostaje u porastu.
Na mladjim listovima a kasnije i na starijim se vidi pojava žutila i mrkih površina nastalih izumiranjem tkiva. Ukoliko se reproduktivni organi uopšte obrazuju slabo su formirani.

 

SUVIŠAK


Neposredno dejstvo suviška kalcijuma na biljke nije poznato. Njegovo povećano prisustvo u zemljištu može izazvati otežano usvajanje: gvoždja, bora, mangana, cinka, magnezijuma...
Na zemljištima gde imamo ovakav problem treba koristiti kisela mineralna djubriva.


NAPOMENA


Djubrenje kalcijumom može biti meliorativno i redovno.
Meliorativno djubrenje se sprovodi sa većim količinama kalcijumovog djubriva sa ciljem da se na duži period popravi stanje u zemljištu. Ono se obično izvodi prilikom zasnivanja zasada.
Redovnim djubrenjem se unosi kalcijum svake godine koji se izgubi prinosom. Ovo se odnosi na zemljišta koja imaju optimalnu ili minimalnu količinu u zemljištu. Ova djubriva se unose u toku mirovanja vegetacije.
Zalivanjem ili folijarnim djubrenjem kalcijumom reagujemo u toku vegetacije.
Pošto se kalcijum sporo kreće od korena na gore za brže rešavanje problema bolje ga je uraditi folijarno.


U tu svrhu možemo koristiti sledeće preparate: Nutri calcijum, Calcijum organo 30, MYR calcium-boron, Yara vita Stopit, Ca-apple, Kalcijum-nitrat...


Neki proizvodjači djubriva tvrde da njihova djubriva (pored kalcijuma sadrže bor i nitratni oblik azota) mogu brzo da transportuju kalcijum kroz biljku i da omoguće biljci njegovo ugradjivanje. Ovo pravdaju pozitivnim uzajamnim dejstvom nitrata i bora na kalcijum. Prvi ga brzo vodi kroz biljku a drugi omogućava njegovo ugradjivanje u nju.

 napisao: vrabac