loading-img

Nedostatak gvoždja (Fe) - u kruškama

ZNAČAJ


Gvoždje je neophodan mikro elmenat za normalan razvoj biljke. Učestvuje u mnogim fiziološkim procesima u noj (sinteza hlorofila, fotosintezi, disanju, u usvajanju azota).

Najvise se nalazi u zelenim nadzemnim delovima biljaka.

Zbog svoje uloge u biljci njegov nedostatak izaziva usporen porast i razvoj biljke, samim tim i smanjenje prinosa i kvaliteta ploda. U ekstremnim slučajevima može doći i do propadanja lisne mase.


USVAJANJE


Gvoždje se slabije usvaja u alkalnim zemljistima bogatim kalcijumom i glinom (težim zemljištima). Takodje usvajanje otežava djubrenje visokim dozama fosfornih djubriva, djubrenje organskim djubrivima sa nedovoljno razloženom organskom materijom itd...


NEDOSTATAK – DIJAGNOZA


Nedostatak gvoždja se najpre primeti na mladjem lišću kao žutilo izmedju lisnih nerava. Kako nedostatak uzima maha ceo list dobije žuto belu boju i počinje da odumire po obodu. Takodje pomenuti simptomi se sa mladjih spuštaju prema starijim,donjim, listovima.
Biljka postaje žuta i poprima kržljav izgled.


SUVIŠAK


Suvišak ovog elementa se retko dešava te je u literaturi slabo opisan.
Njegov suvišak se može javiti u jako kiselim zemljištima. Njegov suvišak obično prate nedostatak fosfora i mangana


NAPOMENA


U voćarskoj proizvodnji djubrenje gvoždjem treba raditi preventivno tj odmah na početku vegetacije. Iz pomenutog razlogu treba izvršiti nekoliko tretmana zalivanjem ili folijarno bez obzra na njegovu obezbedjenost. Ne treba dozvoliti da se simptomi nedostatka pojave jer je onda šteta već napravljena. 
Simptomi nedostatka se pojavljuju u proleće dok je zemljište hladno i koren još nije u mogućnosti da pruži svoj maksimum.
Pri pojavi prvih simptoma možemo reagovati na više načina:

Djubrenjem – rasturanje specijalnih djubriva u proleće oko same biljke i njegovo unošenje u zemljište

Zalivanjem – poboljšanje je sporije ali temeljnije. Za brže i efikasnije dolovanje mogu se dodati i huminske kiseline (ovo je bitno u proleće), u tu svrhu možemo koristiti sledeće preparate: Ferrochel 6, Ultrafero, Revive 

Folijarno, dubrenje preko lista, biljka reaguje brzo ali je efekat kraći. 

U tu svrhu možemo koristiti sledeće preparate: Ferro max 11, MYR Clorosis...

napisao: vrabac