loading-img

Nedostatak bora ( B ) - u kruškama

ZNAČAJ

Bor utiče na mnoge procese u biljci kao: metabolizam šećera, fosfornih jedinjenja, klijanje polena i rast polenove cevčice...

Najviše ga ima u cvetu pa listu a manje u stablu i korenu.

Veoma značajan elemenat koji utiče na bolju oplodnju. Svojim nedostatkom izaziva značajne promene na biljci. Obično je to deformitet plodova i mladih izdanaka.

USVAJANJE

Visok sadržaj: aluminijuma, gvoždja, kalcijuma, visoka vrednost pH kao i suša utiču na slabije usvajanje bora.

NEDOSTATAK – DIJAGNOZA

Nedostatak bora se u početku manifestuje na mladjim delovima biljaka (izdanaka i korena) kao i na plodovima. Usled njegovog nedostatka  dolazi do slabije oplodnje i deformiteta ploda.

Na vrhovima lista se javljaju svetlozelene površine koje kasnije postaju smedje. Porast stabla je manji te je ono zajedno sa listovima deblje. Koren je slabije razvijen i više se grana.

SUVIŠAK

Suvišak bora se javlja najčešće usled česte upotrebe djubriva koja imaju u sebi bor. Simtomi se  u početku manifestuju na starijim listovima u vidu mrkih površina od odumrlog tkiva. Daljim zanemarivanjem ovog problema simptomi se dižu i na mladje listove. Kalcifikacijom i navodnjavanjem se mogu umanjiti ove posledice.

NAPOMENA

Djubrenje borom treba vrsiti oprezno jer izmedju njegovog optimuma i suviška je mala razlika.

Možemo koristiti mineralna granulisana dubriva koja u sebi sadrže bor. Ova djubriva se unose u zemljište u proleće pre cvetanja.

Neki stručnjaci tvrde da se folijarna primena ovog elementa može izvršiti na početku i tokom cvetanja. Tada je površna koja treba da primi ( cvetovi i listići) ovaj elemenat mala pa je i efikasnost mala. Medjutim ukoliko se zna da postoji potreba za borom bolje ga je uraditi nego ne.

U poslednje vreme pojavio se trend da se prskanje borom izvodi posle berbe tj od polovine avgusta pa dok ne počne opadanje lista. Ova primena se zasniva na tome da biljke usvajaju ovaj elemanat preko lista i unose ga u sebe.Od polovine avgusta kod većine biljaka sokovoi kreću ka korenu (priprema za zimu) te se bor spušta u stablo ili koren. Sledeće godine kada se biljka probudi sa sokovima kreće naviše i  bor koji stiže na potrebno mesto na vreme.

 U tu svrhu možemo koristiti sledeće preparate:  NUTRI BORON PRO, Yara vita bortrac, Bormax 20, MYR calcium-boron, Boramin Ca...

Uz bor se obično, zavisno od biljne vrste, unosi cink i mangan.

napisao: vrabac