loading-img

Monilija (trulež) kruške - Monilinia fructigena

 

                  Ova bolest se pojavljuje na jabučastom voću, jabci, krušci, dunji ...
Gljivica redje napada cvetove, grancice ali najčešće i najtipičnije simtome stvara na plodovima.
                  Plodovi mogu biti parazitirani od zametanja do zrenja. Mladi plodovi se osuše i opadnu, dok na starijm plodovima se jevljaju mrke pege koje se brzo šire dok se kasnije javljaju koncentrični krugovi sa svetlo sivim gomilicama spora gljivice. Patogen prodire u plod kroz „vrata“ tj oštećenja koja su izazvali insekti ili grad, vetar... Veliki problem predstavlja to što se ova bolest može razvijati i u skladištima

                 Hemijske mere borbe počinju sa bakrom (Nordox 75 wg, Kocide 2000, Neoram 37.5 WG...) tokom mirovanja vegetacije. Veoma korisna mera koja nam omogućava bolji start vegetacije.

Tokom vegetacije se koriste sredstva tokom celokupnog razvoja ploda naročito pred zrenje.

Najčešće korišćene aktivne materije su:  Tiofanat-metil (Galofungin tFunomil, Prunus 450SC), boskalid+piraklostrobin (Signum, Markiz WG), iprodion (Dional 500SC), tiofanat metil+iprodion (Kubik plus), ciprodinil( Calcio 75 wgCormax, Chorus 50 wg)...

napisao: vrabac