loading-img

Kruškina osa – Hoplocampa brevis

OPIS
Odrasla jedinka kruškine ose ima žutosmedju galvu i grudi dok je abdomen sjajno crn. Noge i pipci su žuti. Može da naraste do 4-5mm.
Larva je žutozelena sa crnom glavom.

ŠTETNOST
Napada cvet i plod kruške.
Štete pričinjava larva koja se hrani u mladim plodićima koji postaju deformisani od nenapadnutih. Oštećeni plodići se na kraju suše i opadaju

CIKLUS RAZVOJA
Prezimljava kao larva ukopana u zemlju do nekoliko centimetara.
Odrasle jedinke lete u vreme cvetanja ranih krušaka. Ženka može da položi i do 50 jaja u krunične listiće. Izlegla larva hraneći se stiže do semenki. Može oštetiti nekoliko plodova. Nakon završetka ishrane spušta se u zemlju gde prezimljava,
Kruškina osa ima jednu generaciju godišnje.

SUZBIJANJE
• Hemijske mere borbe
Kruškina osa suzbija se jednokratnim prskanjem odmah nakon cvetanja insekticidima na bazi: Piretroida ( Notikor 200 ECFutocis 2.5 ECFutocid EC ), Hlorpirifosa, Hlorpirifosa+ cipermetrina ( Corell DKonzul)…

NAPOMENA

ČUVAJMO PČELE. NE PRSKAJMO INSEKTICIDIMA DOK SU BILJKE U CVETU.

napisao: levi bek