loading-img

Kruškina buva – Psylla piri

ŠTETNOST


Najveće štete prave larve koje se hrane sisajući sokove i izazivajući deformitete na biljkama.
Pored ovoga štetu pravi i medna rosa koju larve luce. Na njoj (mednoj rosi, medljika...) se razvija gljiva čadjavica koja nema direktan kontakt sa biljkom ali je prlja. Zaprljani listovi ne mogu da vrše svoju funkciju u punom kapacitetu, dok plodovi imaju manju ili nikakvu tržišnu vrednost.

CIKLUS RAZVOJA

Prezimljava odrasla jedinka.
Čim temperature predju 8 stepeni celzijusa pojavljuje se odrasla jedinka. To može da se desi u januaru, februaru… Ubrzo nakon njihove pojave kreće polaganje jaja. Jaja polaže oko pupoljaka a kasnija tokom leta i na listovoma.
Prve larve se javljaju pred početak cvetanja kruške. Imago (odrasle jedinke) se javljaju polovinom maja. Nakon toga , zavisno od temperatura, do kraja vegetacije prisutni su svi razvojni stadijumi ovog insekta.
Kruškina buva ima 4 do 5 generacija godišnje.

SUZBIJANJE


- Agrotehničke mere
  - kontrolisano djubrenje azotom
  - letnja zelena rezidba

- Hemijske mera borbe
U tu svrhu se koriste preparati na bazi: parafinskog ulja ( Ovitex, Galmin, Nitropol S…), acetamipridi (Monofos, Afinex, VolleyTonus…), imidaklopridi (Confidor, Warrant, Lobo, Warrant Power…), Abamektini (Bektin, Romectin, Abastate, Akaristop, Vertigo, Bektin…), spirotetramat (Movento), milbemektin (Milbeknok), piriproksifen (Harpun, Prince, Nexsiram…)

NAPOMENA


Kruškina buva je jedno od najznačajnijih štetočina kruške. Borba protiv nje je kompleksna I kontinuirana tokom cele sezone.
Koncept borbe se zasniva u presecanju lanca njenog razvoja i držanja populacije pod kontrolom.

U početku godine se vrsi maskiranje (ulje) ili prljanje (glina) drveta da zimske ženke ne polažu jaja.

Na položena jaja možemo delovati uljem, piriproksifenom, spirotetramatom, milbemektinom…

Larve prvog i drugog larvenog stadijuma napadamo sa acetamipridima, imidaklopridima, spirotetramatom, milbemektinom, abamektinom…

Stariji larveni stadijumi se tretiraju abamektinima, milbemektini…

Na odrasle jedinke, pre kretanja vegetacije, se može tretirati duplim dozama piretoroida.Voditi računa jer upotrebu piretroida treba ograničiti samo na početak vegetacije. Sa kretanjem predatora kruškine buve treba prekinuti upotrebu preparata koji u sebi imaju piretroide