loading-img

Kruškin smotavac – Laspeyresia pyrivora

OPIS

Leptir kruskinog smotavca je smeđe boje, u rasponu krila ima 17-21 mm. Prednja krila su sivo smeđa sa poprečnim talasastim šarama. Pri kraju krila nalazi se polje omeđeno olovno-sivim polukružnim ivicama sa zlatnim sjajem, u kome se nalaze brojne crne tačke i crtice. Zadnja krila su smeđa. Jaje je skoro okruglo.

Gusenica je bela sa svetlo-smeđom glavom.Odrsala gusenica je duga 16-18 mm. Lutka je tamno smeđa i nalazi se u gustom svilastom kokonu po kome su zalepljene čestice zemlje. Ova vrsta je slična jabukinom smotavcu sa kojim se često zamenjuje.

ŠTETNOST

Kruškin smotavac napada plod. Najveću štetu prave gusenice koje buše plod. Napadnuti plod gubi tržišnu vrednost.

CIKLUS RAZVOJA

Kruškin smotavac prezimljava u stadijumu odrasle gusenice u kokonu u zemljištu na dubini od oko 5 cm. Let leptira počinje krajem juna i traje oko mesec dana. Polaganje jaja traje 15-20 dana. Prosek položenih jaja po ženki je 60-80. Jaja polažu isključivo na plodove kruške. Na jednom plodu može da se nađe 1-2 jaja, a kod masovne pojave smotavca i više. Larva po piljenju progriza horion na mestu gde se ovaj dodiruje sa plodom i tu se ubuši u plod, za razliku Laspeyresia pomonella koja traži mesto na kome će se ubušiti.

Kruškin smotavac ima samo jednu generaciju, a jabukin smotavac dve generacije godišnje.

 Najslabije su napadnute ranostasne sorte krušaka, a najviše stradaju plodovi kruške koji sazrevaju krajem jula ili u avgustu.

SUZBIJANJE

Mehaničke mere borbe

  • Obrada zemljišta ispod drveta. Na ovaj način izbacujemo lutke na površinu koje stradaju od vremenskih prilika i predatora.

Hemijske mere borbe

Za suzbijanjeove štetočine postoji veoma širok spektar insekticida na bazi: piriproksifen (Nexiram, Prince, Harpun…), hlorantranilipol (Coragen), hlorantranilipol+abamektin ( Voliam targo), hlorantranilipol+lambda-cihalotrin (Ampligo), emamektin benzoate (Atletic, Affirm, Mayor…), indosikarb (Avatar, Avaunt…), acetamiprida (Monofos, Tonus, Afinex, Volley...), imidakloprida (Confidor, Warrant, Lobo, Coup, Mido...), deltametrina (Decis, Polux, Župadeci,Futocis), bifentrin (Fobos, Futocid, Pinto...), ostali piretroidi (Cipkord, Notikor, Cythrin, Vantex, Sumi alfa...), hlorpirifos+cipermetrin (Correle d, Nurelle d, Despot, Konzul...) i slično

  .