loading-img

Kalifornijska štitasta vaš (Q. perniciosus) kruška

OPIS

Telo odrasle ženke kalifornijske štitaste vaši je žuto, okruglog do jajastog oblika. Štit ove vaši je siv sa karakterističnim krugovima.
Odrasli mužjak ima noge i krila. Leti tri četiri dana u periodu parenja zatim umire.

U početku svog razvoja larve su žute. Kreću se kratko vreme, potom se fiksiraju za stalno mesto, prekrivajući se voštanim štitićem.

ŠTETNOST
Kalifornijska štitasta vaš napada jabuku, krušku, breskvu, šljivu i dr.
Sisanjem sokova vaš oslabi napadnute biljke, što dovodi do sušenja, odnosno propadanja čitavih stabala.
Oštećenja na plodovima se prepoznaju po crvenkastim kružićima. Takvi su plodovi obično sitni neugledni i lošeg ukusa.

CIKLUS RAZVOJA
Prezimi kao larva drugog stadijuma razvoja ispod majčinog štitića. Dalje razviće nastavlja u proleće.
Do kraja aprila larve evoluiraju u mužjake i ženke. Oplodjene ženke legu larve od polovine maja do polovine juna. Prosečna plodnost ženke je 150 do 500 larvi.
Odrasle ženke prve generacije se pojavljuju krajem juna a druge krajem avgusta. Pokretne larve svih generacija se sustižu, te se na napadnutim voćkama nalaze od kraja juna do kraja oktobra. Istovremeno su prisutni i svi ostali razvojni stadijumi.
Kalifornijska štitasta vaš ima dve do tri generacije godišnje.

MERE BORBE

Preventivne mere borbe

Podizanje novog voćnjaka što dalje od starih zaraženih parcela.
Sadnja sadnica koje nisu zaposele vaši tj ne zaražene sadnice.
Praćenje razvoja kaliforniske štitaste vaši tokom vegetacije.
Orezivanje – pravljenje prozračne krošnje koja se kvalitetnije može tretirati insekticidima.

Hemijske mere borbe

Od hemijskih sredstava se mogu koristiti preparati na bazi: Mineralnog ulja (Galmin, Ovitex, Nitropol S), Piretroida ( Notikor 200 ECFutocis 2.5 ECFutocid EC ), Hlorpirifosa, Hlorpirifosa+cipermetrina( Corell DKonzul ), Acetamiprida (Monofos 20 SPTonus), Imidakloprida (Warrant 70 WG)…

NAPOMENA

Veoma neprijatna štešočina. Teška je za suzbijanje. Da bi smo imali zadovoljavajuće rezultate moramo je suzbijati u odredjenim fazama njenog razvoja kada je najosetljivija.
1 – Prezimljujuću formu
– Mineralnim uljima tokom mirovanja vegetacije (bar 3 lit/100 lit vode). Pokušavamo da ugušimo larvu
- U fazi pucanja pupoljaka do roze pupoljka Mineralno ulje + Hlorpirifos. Ovde pokušavamo da suzbijemo larvu drugog stadijuma koja je izašla ispod majčinog štitića.
2 – Suzbijanje mužjaka. Njegov let se prati feromonskim klopkama što je za naše uslove komplikovano. On obično leti pred kraj cvetanja jabuke. Redovan tretman u precvetavanju može da ima zadovoljavojući učinak.
3 – Suzbijanje pokretnih larvi prve generacije. Obično se pojavljuju krajem maja i početkom juna. Tada smo komotniji za upotrebu insekticida. Da bismo pogodili pravi momenat za tretman postavljamo lovne klopke oko uočenih kolonija u vidu crne izolir trake sa lepljivom stranom okrenutom napolje. Kada na crnoj traci uočimo pojavu žutih tačkica (larve ove vaši) znači da možemo efikasno raditi sa insekticidom.
4- Suzbijanje pokretnih larvi druge generacije. Ona uglavnom napada plodove. Ovde je dosta teže odrediti momenat za tretiranje.
Sve gore napomenute mere se uklapaju u redovne programe zaštite. Ukoliko se primeti prenamnoženje ove vaši tada se njima (pomenutim merama) poklanja posebna pažnja

napisao: kapetan