loading-img

Jabukin svrdlaš – Rhynchites bacchus

OPIS


Odrasli jabukin svrdlaš je ljubičaste boje, sa metalnim odsjajem i smeđim dlačicama . Ima dugu rilicu i može da naraste od 6,5 do 9 mm.


Larve su bele boje sa, u odnosu na telo, malom smeđom glavom. Rastu oko 4-5mm.


ŠTETNOST


Jabukin svrdlaš osim cveta jabuke oštećuje i cvet kruške, breskve, šljive,trešnje i kajsije.


Odrasla jedinka se hrani pupoljcima. Mogu da izgrizu i koru mladih grančica, zatim tako oštećeni pupoljci se suše i opadaju. Takodje ženke buše rilicom mlade plodove i tu polažu jaja. Larve se razvijaju u plodovima i na taj način ih oštećuju. U oštećenom plodu može se naći i do 40 larvi.


CIKLUS RAZVOJA


Može da prezimi u više stadijuma. Najčešće kao odrasla jedinka u opalom lišću, kao larva ili lutka u zemljištu ili u mumificiranim plodovima.


Odrasla jedinka se pojavljuje u proleće. Nakon mesec dana ishrane dolazi do parenja. Ženka polaže jaja u periodu formiranja mladih plodova koje buši svojom rilicom. Masovno polaganje jaja dešava se obično krajem maja i početkom juna.


Jabukin svrdlaš najčešće ima jednu generaciju godišnje. Zavisno od stadijuma u kome prezimljava može imati i dvogodišnju generaciju.


SUZBIJANJE


• preventivne mere borbe
Obrada zemljišta (oranje) u zimskom periodu nam omogućava da na površinu izbacimo rilaša gde strada tokom zime. Takodje se mogu uklanjati i uništavati mumificirani plodovi.


• Hemijske mere borbe
Suzbijanje se vrši u proleće, prilikom prve pojave odraslih jedinki. Obično se tretiranje vrši nakon cvetanja jabuke. U tu svrhu se mogu koristiti preparati na bazi: Hlorpirifos etila, Hlorpirifos etil+cipermetrin ( Corell D, Konzul), hlorpirifos metil (Reldan), Piretroidi ( Notikor 200 EC, Futocis 2.5 EC, Futocid EC )…

NAPOMENA


Sa preparatima koju u sebi sadrže Hlorpirifos etil treba biti oprezan. Nepravilna primena ove aktivne materije može imati svoje ostatke na pludu u berbi koji prevazilaze njihove dozvoljene količine. Ovo je veoma bitno zbog zakonskih regulativa prilikom izvoza.


ČUVAJMO PČELE. NE PRSKAJMO INSEKTICIDIMA DOK SU BILJKE U CVETU.

napisao: levi bek