loading-img

Cigaraš- Bystiscus betulae u voćarstvu

OPIS

Odrasla jedinka ima rilicu na glavi i može se pronaći u više boja zeleno zlatne, sjajno zelene, plave ili bakreno crvene boje. Može biti dužine 6 do 9mm.
Telo larve je svetlo žute boje, a glava je izražena i smeđa. Mogu narasti 6-8mm.
Jaja su ovalnog oblika i žute boje. Veoma se teško uočavaju.

ŠTETNOST

Cigaraš napada vinovu lozu, krušku, šljivu i lipu na kojoj je i najbrojniji.
Odrasle jedinke se pojavljuju u proleće kada se hrane lisnim pupoljcima i mladim listovima. Na licu lista grize uzdužne pruge, zatim ženka nakon polaganja jaja uvija jedan, ili više listova kao cigaru. Uvijanje cigare završi za nekoliko dana, a nakon toga larve koje su se izlegle grizu nepravilne hodnike.
Štete od cigaraša u našoj zemlji su retko značajne.

CIKLUS RAZVOJA

Prezimljava kao imago pod korom, ili u zemlji ukopan na dubini do 10cm.
Odrasla jedinka se pojavljuje u proleće kada započinje ishranu i potom ženke savijaju listpove.. U svom punom razvitku ženka polaže jaja u cigaru na kojoj je prethodno probušila rupu i u nju unosi 1-6 jaja. Embrionalni razvoj traje 12 dana, nakona toga se pojavljuju larve koje se hrane i kreću kroz cigaru praveći nepravilne hodnike. Razvoj larve traje oko 3 nedelje, nakon čega izlaze iz cigare i u kokonu na dubini do 10 cm se pretvaraju u lutke. Ubrzo se pojavljuje i imago koji prezimljava i čeka proleće.

SUZBIJANJE

MEHANIČKE MERE BORBE
Na malim površinama sa uspehom, bez upotrebe preparata, može uništiti cigaraš. Potrebno je uklanjati cigare nakon što ženka u njih položi jaja i uništiti ih.

HEMIJSKE MERE BORBE
Za suzbijanje ovog insekta se koriste preparati na bazi: Piretroida (Futocid, Futocis, Notikor, Sumi alfa, Cythrin…), Hlorpirifos+cipermetrin (Corell d, Despot…), Hlorpirifos (Cyren, Kozma…)…

NAPOMENA

Suzbijanje se izvodi pre nego što ženke počnu da polažu jaja tj sa početkom pojave odraslog insekta u voćnjaku.

ČUVAJMO PČELE. NE PRSKAJMO INSEKTICIDIMA DOK SU BILJKE U CVETU.

napisao: levi bek