loading-img

Bakteriozno izumiranje voćaka - Pseudomonas syringae - kruška

 

Najrasprostranjenija i najštetnija bakterija u biljnoj proizvodnji uopšte. Sušenjem cvetova i pupoljaka dovodi do značajunog smanjenja prinosa. Takođe može dovesti do odumiranja delova, pa čak i cele biljke. Javlja se na kajsiji, šljivi, trešnji, višnji, breskvi, kruški, jabuci...

                Simptomi se javljaju u vidu sušenja formiranih cvetnih i lisnih pupoljaka koji klonu, jer su izgubili vezu sa biljkom (odumrlo tkivo). Na granama i lastarima mogu se uočiti ulegnuća i promena boje kore. Na mestu prodora bakterije može se primetiti kapljica sluzave materije ( kolonija bakterija).                                                                            Biljke koštičavog voća imaju mogućnost ispuštanja smole sa ciljem blokade daljeg prodora bakterije te se kod njih može uočiti i curenje smole. U svakom slučaju kod formiranja većih zona sa odumrlom korom dolazi do njenog pucanja. Ako ovo odumrlo tkivo prstenuje granu ili stablo može doći do njegovog odumiranja.

              Pseudomonas syringae se održava na obolelim biljkama kao i na biljnim ostatcima i zemljištu. U domaćina prodire kroz rane i povrede po vlažnom vremenu u širokom temperaturnom rasponu (0-35C). Samim tim period kome moramo posvetiti najviše pažnje je nakon opadanja lišća kao i posle grada. Ali pre svega je bitna higijena zasada tj. agrotehničke mere zaštite. Tu se podrazumeva korišćenje zdravog sadnog materijala, otpornijih sorti, iznošenje granja posle rezidbe i njihovo uništavanje...

            Od hemijskih mera borbe mogu se upotrebiti preparati na bazi bakra (Nordox 75 WG, Kocide 2000, Neoram 37.5 WG) već u jesen posto opadne više od 70% lista. Takođe je korisno ovaj tretman ponoviti do početka vegetacije (dva tretmana zimskog prskanja). Tokom vegetacije, u slučaju grada, mogu se koristiti letnje doze bakarnih preparata, tiofanat-metila i kaptana zavisno od biljne vrste i faze njenog razvoja.

napisao: vrabac