loading-img

Bakteriozna plamenjača kruške – Erwinia amylovora

POJAVA, RASPROSTRANJENOST I ŠTETE
Ova bolest je veoma rasprostranjena i štetna bolest voćaka. Ova bolest je i prvo otkriće u istoriji koje je pokazalo da i bakterije mogu prouzrokovati biljne bolesti. Nagla pojava i visok stepen zaraze ovom bolešću, dovelo je do toga da se mnogi zasadi krušaka i jabuka u Americi iskrče.
Smatra se jednim od najopasnijih patogena mnogih voćaka, posebno kruške, dunje, mušmule i jabuke.

SIMPTOMI BOLESTI
Ervinia napada sve organe voćaka: cvetove, lišće, mladare, grane, stablo pa čak i koren. Zaraženi cvetovi postaju tamnomrki, liče kao da su izmrzli ili oboleli od monilije, venu, suše se i opadaju. Zatim patogen se širi kroz cvetnu dršku, zahvatajući lišće i mladare.
Lišće nekrotira, dobija crnu boju i suši se, ali ne opada već ostaje na stablu. Oboleli mladari se takođe suše i dobijaju mrku, zatim crnu boju i savijaju se u vidu pastirskog štapa.
Plodovi se takođe suše i nekrotiraju i ne opadaju kao i lišće, već ostaju na granama. Na granama se prve promene uočavaju kao promena boje kore, suši se i puca i na njoj nastaju rak rane.
Na oboleloj kori javlja se i bakterijski eksudat u vidu sitnih kapljica, koje vremenom očvrsnu i imaju tamnu boju.

CIKLUS RAZVOJA
Ervinija se održava u obolelim biljkama, plodovima, a najvažniji izvor zaraze su rak- rane, mada to mogu biti i pupoljci.
U proleće ako je u vreme cvetanja voća temperatura u intervalu 20-25°C, uz kišovito i vlažno vreme, dolazi do razvoja bolesti, njenog brzog umnožavanja, a na obolelim biljkama i organima javlja se karakteristični bakterijski eksudat.
Bakterija se prenosi insektima koji koriste ovaj eksudat za ishranu. Uz pomoć ovih insekata bakterija se prenosi na rane ili prirodne otvore susednih biljaka. U uslovima čestih kiša bakterija se veoma brzo umnožava.
Čak i sadnice i mlade voćke mogu biti zaražene iako nemaju otvore od preseka ili rana, one mogu biti inficirane preko lenticela.

MERE ZAŠTITE
Zaštita od ervinije je jako teška i složena. Preventivne mere koje se mogu sprovesti su odsecanje obolelih grana na 10-20 cm ispod vidljivog mesta zaraze, zatim vađenjem čitavih stabala. Preseke treba dobro zaštiti formalinom i rastvorom bakarsulfata.
Zatim mogu se sprovesti i karantinske mere uvoza sumnjivog sadnog materijala i zaraženih plodova. Takođe jedna od mera je i gajenje otpornih sorti.
Kako efikasnih baktericida za suzbijanje ervinije preporučuju se preparati na bazi Bakra.

NAPOMENA:
Borba protiv Erwinie je skup kontinuiranih mera koje se svojim ukupnim delovanjem mogu da ovu bakteriju drže pod kontrolom. Za sada neki autori tvrda da se Erwinia ne može izlečiti i da se sa njom živi.
Trebalo bi prilikom rezidbe dezinfikovati makaze prilikom prelaska sa stabla na stablo. ( u većim zasadima je ovo nemoguće)
Uklanjati i spaljivati granje nakon rezidbe.
Vršiti dezinfekciju stabla preparatima na bazi Bakra u jecen i u proleće
Tokom cvetanja (najosetljivija faza) mogu se koristiti preparati na bazi Bakar-hidroksida u deset puta manjoj dozi od prepoporučene. Ovo bi trebalo da se izvodi bar tri puta u toku cvetanja.
U poslednje vreme se koriste i fungicidi na bazi Fosetl – aluminijuma (Fossal 80 WP, Fostonic), nekoliko tretmana po cvetanju.

Takodje firma NUTRILIDERS nudi preparat NutriBioclean koji u nekoliko tretmana u toku cvetanja i posle može sprečiti bakteriju da prodre u biljku,
Na tržištu postoje preparati koji u sebi sadrže bakar i organsku komponentu (Talocuper) koja omogućava bakru prodore u biljku. Na ovaj način možemo da utičemo na bakteriju u biljci.
Ova kao i još mnoga ponudjena rešenja ne garantuju potpuni uspeh.

napisao: vinar