loading-img

Zimsko prskanje kajsije PLAVO PRSKANJE

Takodje možete pogledati tekstove: Zimsko prskanje šljive, Zimsko prskanje trešnje, Zimsko prskanje višnje...

 

Kajsija kao koštičava voćna vrsta ima potrebu za prskenjem pre kretanja vegetacije (zimsko prskanje). Ovaj tretman ima ulogu da umanji ili eliminiše prezimljujuće forme biljnih bolesti i štetočina.

U ovu svrhu se se mogu koristiti različiti koncepti (varijante) tretmana sa preparatima raznih trgovačkih naziva ali iste namene.

A varijanti se koristi se samo bakar tj korisi se samo za suzbijanje bolesti. Bakar se ne treba izbegavati ni u kom slučaju. Prskanje se može obaviti tokom mirovanja vegetacije pa sve do pucanja pupoljaka. Ova varijanta se najčešće preporučuje kao najbolja.

Varijanta B pored bakra se koristi i ulje koje ima ulogu da smanji spiranje bakra i da suzbija štetočine (insekte i pauke).  Raditi tokom mirovanja vegetacije pa sve do pucanja pupoljka.

C varijanta je jeftinija od varijante B ali nam je period primene kraći. Ona se koristi što bliže kretanju vegetacije tj kada se štetočine aktiviraju. Ovo je bitno jer radimo sa manje ulja a taj manjak kompenzujemo insekticidom.

NAPOMENA: ako varijanta ima više GRUPA PREPARATA  izabirati po jedan iz svake grupe i koristiti u pomenutoj dozi na 100 litara vode

 

  VARIJANTA TRETMANA A

   Preparat I grupa na 100 litara vode                 

    Neoram  500g
    Cupracaffaro   500g
    Ossihlor   400g
    Kocide   400g
    Blauvit   400g
    Nordox   200g
    Everest   800ml
    Fungohem   800ml
    Funguran   400g

 

  VARIJANTA TRETMANA B

  Preparat I grupa na 100 litara vode                                         

    Neoram  500g                          
    Cupracaffaro  500g                   
    Ossihlor   400g                         
    Kocide   400g
    Blauvit   400g
    Nordox   200g
    Everest   800ml
    Fungohem   800ml
    Funguran   400g

  Preparat II grupa na 100 litara vode 

   Ovitex   2 litra

   Inter D   2 litra 

   Nitropol s   1.5 litara

 

 VARIJANTA TRETMANA C

   Preparat I grupa na 100 litara vode               

     Neoram   500g                                                    
     Cupracaffaro  500g                                              
     Ossihlor  400g                                                  
     Kocide  400g
     Blauvit   400g
     Nordox  200g
     Everest  800ml
     Fungohem  800ml
     Funguran  400g

   Preparat II grupa na 100 litara vode 

   Ovitex   2 litra

   Inter D   2 litra 

   Nitropol s   1.5 litara

 Preparat III grupa na 100 litara vode 

   Notikor   50 ml

   Futocis   100 ml

   Ditox  200 ml