loading-img

Prskanje protiv monilije u koštičavom voću


Monilija je jedna od najštetnijih bolesti koštičavog voća (šljiva, kajsija, breskva, nektarina, višnja, trešnja...). Ova bolest je veoma agresivna i može da uništi celo drvo.

Iz ovog razloga ovom tretmanu treba posvetiti punu pažnju.

U ovu svrhu se mogu koristiti različiti koncepti (varijante) tretmana sa preparatima raznih trgovačkih naziva ali iste namene.

U prvoj varijanti (A) se koriste preparati sa aktivnon materijom PROHLORAZ. Preparati sa prohloraz-om dobro rade na niskim temperaturama, u malim dozama, jeftini su ali se zbog ostataka treba voditi računa u njihovoj primeni. Mogu se raditi samo na početku cvetanja. Kasnija primena se ne preporučuje.

U varijant (B) se koriste preparati na bazi CIPRODINILA. Oni spadaju u najbolje preparate za ovu namenu. Radi dobro na nižim temperaturama. Može biti u različitim formulacijama WG ili SC (granulicama ili tečan)

Treća varijanta (C) su preparati na bazi TIOFANAT-METIL-a. Ova grupa je pouzdanija na višim temperaturama. Cenovno je povoljnija od prethodne grupe.

Ni jedan preparat ove namene ne štiti biljku duže od 7 dana. Tako da bi smo poklopili period cvetanja (vreme kada biljka može biti zaražena monilijom) obično se rade dva tretmana.

U prvom tretmanu se može dodati i Bor (elemenat koji potpomaže oplodnji)

NAPOMENA: ako varijanta ima više GRUPA PREPARATA izabrati po jedan iz svake grupe i koristiti u pomenutoj dozi na 100 litara vode

 

VARIJANTA TRETMANA A

Preparati I grupa na 100 litara vode                                                                  

Spartak      50-70 ml                                                                    

Mirage         50-70 ml                                                                      

Faxer          50-70 ml 

Preparati II grupa na 100 litara vode

FF Bormax 20   100 gr

Nutriboron      100 ml                                                             

Yara Bortrac    100 ml

 

VARIJANTA TRETMANA B

Preparati I grupa na 100 litara vode 

Chorus      50 WG 30 gr                                                                 

Calcio      75 WG 20 gr                                                                  

Cormax    20 gr                                                                           

Neon       50-70ml

Ciprodex 50-70 ml

Preparati II grupa na 100 litara vode

FF Bormax 20 100 gr

Nutriboron      100 ml                                                             

Yara Bortrac    100 ml

 

VARIJANTA TRETMANA C

Preparati I grupa na 100 litara vode                                                                 

Galofungin T 100 ml                                                              

Prunus 450 SC 100 ml                                                             

Funomil 70-80 gr                                                                    

Topsin 70-80 gr

Preparati II grupa na 100 litara vode

FF Bormax 20   100 gr

Nutriboron      100 ml                                                             

Yara Bortrac    100 ml