loading-img

Venturia (pegavost i krastavost) jabuke - Venturia inaequalis

 

     Ovaj parazit (bolest) pojavljuje se na plodovima i lišću kod jabučastog voća ( jabuka, kruška,dunja…),može naneti ogromne štete. Štete se manifestuju u prevremenom opadanju lišća, ploda kao i deformaciji ploda koji nema trzišnu vrednost.


     Prvi simptomi ove bolesti pojavlju se na listu na početku vegetacije, čim se mlado lišće pojavi iz pupoljaka. Na lišću i lisnim drškama pojavljuju se svetlosmeđe i maslinasto mrke okruglaste pege sa prevlakom na licu lista ( do 2cm).

     Plodovi oboljevaju od zametanja do berbe. Na mladim plodovima prvo se pojavljuje u predelu čašice. Plodovi koji su zaraženi, odmah nakon zametanja opadaju, a ako dođe do kasnije infekcije plodovi se deformišu.

     Borba protiv ove bolesti je neprestana tokom cele godine.

     Ona počinje jos u prethodnoj vegetaciji prskanjem jabuke pred opadanje lisca ureom (ideja je da azot omoguci bolje razlaganje opalog lisca a samim tim i manji potencijal za početak naredne godine).

     Tretiranje preparatima na bazi bakra (Nordox 75 WG, Kocide 2000, Neoram 37,5 WG) u jesen ako uslovi dozvole (kada opadne bar 50% lisca da je temperatura visa od 5 stepeni celzijusa).

     Rezidba, iznosenje i spaljivanje granja posle rezidbe.

     Tretiranje preparatima na bazi bakra (Nordox 75 WG, Kocide 2000, Neoram 37,5 WG) u proleće pre kretanja vegetacije. Ovde se obično primenjuje dupla letnja doza izabranog bakarnog preparata.

     Najsloženija je borba protiv ove bolesti tokom vegetacije.Ona se vrši iskljucivo hemijskim sredstvima. Njena prognoza se zasnivana vlažnosti (kišni periodi) i temperaturi. Medjutim najjednostavnije je vrsiti tretmane tako da biljka u kišu uvek ulazi zašticena hemijskim sredstvima. Periodi izmedju dva tretmana su češći u proleće (kada biljna masa raste i stalno izlaže nove nezaštićene delove) i u kišnim periodima (spiranje preparata i povoljni uslovi za razvoj) dok u drugom delu vegetacije i u sušnijim uslovima tretmani su redji. Stručnjaci kažu da se bitka gubi ili dobija do polovine maja. U savkom slucaju treba raditi preventivno jer kada je vidimo tada je ona ta koja ima inicijativu.

     Postoji veliki broj hemijskih srestava koji suzbijaju ovu bolest. Evo nekih: mankozeb (Prevent 80 WP, Manfil), Kaptan (Metod 480SC, Capi, Captan, Primus), ciram (Fitociram 75 S), ditianon (Kanton 700 WG), difenkonazol (Difcor, Vegas), ciprodinil (Calcio 75 WG, Cormax).

napisao: vrabac