loading-img

Pepelnica jabuke – Podosphaera leucotricha

POJAVA, RASPROSTRANJENOST I ŠTETE

Ova bolest je na naše prostore stigla iz Amerike. Danas je jedna od najraširenijih i najznačajnijih bolesti jabuke.
Kada se javi jak napad ove bolesti i ako se ne vodi adekvatna zaštita dolazi do sušenja lišća i cvetova, smanjenja rasta lastara i rodnosti voća.


SIMPTOMI BOLESTI

Bolest napada sve zelene delove jabuke, a posebno mlade letoraste, lišće i cvetove, a samo retko na plodu. Gljiva u potpunosti prekriva zaraženo tkivo koje izgleda kao da je posuto pepelom, odakle i naziv pepelnica.
Najuočljiviji simptomi su takozvani „beli mladari“, koji se razvijaju iz zaraženih pupoljaka. Oni pored sivobele boje takođe zaostaju u razvoju i na njima se lišće uvija i suši. Kod zaraženih cvetnih pupoljaka razvijaju se sitni deformisani cvetovi koji ostaju zatvoreni i suše se.
Obolelo mlado lišće gubi zelenu boju i uvija se ka licu. Simptomi na plodovima su najslabije uočljivi, jer se formira mrežasta prevlaka koja nije hrapava.


CIKLUS RAZVOJA

Pepelnica jabuke prezimljava najčešće u pupoljcima i mladarima. Kako se cvetni pupoljci prvi otvaraju bolest prvo njih napada, a lišće je najosetljivije nekoliko dana posle otvaranja.
Kritična faza za infekciju je intenzivan porast lista i mladara, od cvetanja pa do plodova veličine oraha. Zaraza se širi vetrom.


MERE ZAŠTITE

Preventivna mera je uklanjanje i uništavanje belih mladara pri rezidbi. Zatim redovi zasada treba da budu okrenuti u pravcu duvanja dominantnih vetrova.
Od hemijskih mera borbe, koriste se preparati na bazi Sumpora (Cosavet 80 DF, Microthiol Disperss), Penkonazola (Topas 100 EC, Token 100 EC), Dinokapa (Karathane gols 350 EC), kresoksim-metila (Stroby DF, Asena, Lunar), Fluopiram + Tebukonazol (Luna expiriance).....


NAPOMENA

Kada se useli u voćnjak ova bolest se teško isteruje napolje. Protiv nje treba biti uporan i boriti se svim raspoloživim merama.

 napisao: vinar