loading-img

Jabukin moljac – Hyponomeuta malinellus

OPIS

Odrasla jedinka jabukinog moljca je leptir koji u rasponu krila ima 18-20mm i dužine tela do 9mm. Prednja krila su srebrno-bele boje sa crnim tačkama, a zadnja krila su tamno siva.
Gusenice su sivkasto žute boje i dužine do 20mm. Glava i vratni štit su izraženi i crne boje, a na leđnoj strani imaju dva reda crnih tačkica.

ŠTETNOST

Jabukin moljac nanosi štete listu jabuke.
U proleće gusenice izlaze i počinju da se hrane. U lisnom tkivu se nalaze desetak dana, a nakon toga grizu epidermis i počinju da jedu celu lisnu površinu koju potom upredaju paučinastim koncima i tako obrazuju tzv. letnje gusenično gnezdo.

CIKLUS RAZVOJA

Jabukin moljac prezimljava u prvom larvinom stepenu na mestu gde su jaja bila položena.
Krajem maja i početkom aprila pojavljuju se gusenice koje izgrizanjem epidermisa i lisne površine stvaraju letnje gusenično gnezdo. Krajem maja i početkom juna grade kokone u nekoliko redova, a onda se u njima pretvore u lutku. Stadijum lutke traje 15-20 dana. Leptiri se pojavljuju u junu, njihov let traje oko 30 dana, a potom polažu jaja. Jaja polažu u obliku legala na grančice glatke površine, veličine 3-4mm sa 20-80 jaja. Embrionalni razvoj traje 3-4 nedelje, a ispiljene gusenice ne izlaze napolje već ostaju unutra do kraja zime.
Jabukin moljac ima jednu generaciju godišnje.

SUZBIJANJE

• MEHANICKE MERE BORBE

Na manjim povrsinama se može sprovoditi uklanjane legla ove štetocine.

• HEMIJSKE MERE BORBE

Suzbijanje ovog insekta izvodi se zimskim i letnjim prskanjem. Koriste se insekticidma na bazi: Piretroida (Futocid, Futocis, Notikor, Sumi alfa, Cithrin…), Hlorpirifos (Cyren, Kozma…), Hlorpirifos+cipermetrin (Corell d, Despot…), Dimetoat (Ditox, Dimetogal…)…

NAPOMENA

Ova štetočina se retko pojavljuje u intenzivnoj proizvodnji jabuke. Redovnim tretmanima protiv jabukinog smotavca i ostalih insekata moljac je potisnut iz pomenutih voćnjaka.
Medjutim u ekstenzivnim zasadima moguća njegova pojava. Borba se svodi na kombinaciji mehaničkih i hemijskih mera borbe. Prilikom upotrebe insekticida voditi računa o KARENCI.


ČUVAJMO PČELE. NE PRSKAJMO INSEKTICIDIMA DOK SU BILJKE U CVETU.

napisao levi bek