loading-img

NUTRILEADERS – PROGRAM FOLIJARNE ISHRANE BRESKVE

Nutriliders je firma koja nudi napredna španska djubriva sa inovativnim tehnologijama koje omogućavaju: lakši, ciljani i maksimalno iskoristiv unos hraniva u biljku. Ova tehnologija takodje nam omogućava zajedičku primenu nekada ne pomirljivih elemenata (fosfor i kalijum, zink i fosfor...).


    U ishrani breskve i nektarine koristimo sledeće preparate:  Amino 16Nutri Boron ProNutri Fos-KNutriamino PlusNutri Zinc ProNutri MagnesiumNutri BS-95Nutri BioCleanNutri EngordeNutri CalciumNutrilizer pH PlusNutri K

Folijarnom ishranom želimo da biljci blagovremeno obezbedimo sve neophodno za njihov razvoj kao i da nadoknadimo eventualni nedostatak hranljivih elemenata

A. Faza rodnih pupoljaka (za obezbeđivanje uniformnog cvetanja i snažan start vegetacije)
Amino 16 1l/hektaru
Nutri Boron Pro 1l/hektaru
Nutri Zink Pro 2l/hektaru

B. Faza punog opdanja latica cveta (za deobu ćelija i snažan raste tek formiranih plodova)
Nutriamino Plus 1l/hektaru
Nutri BS-95 1,5l/hektaru
Nutri Fos-K 2l/hektaru

C. 10 dana posle cvetanja (za deobu cvetanja malih plodova)
Nutri CaB Pro 2l/hektaru
Nutri Magnesium 2l/hektaru (za kisela zemljišta ili zemljišta bogata kalcijum karbonatom)

D. 20-30 dana pre berbe (za nakupljanje šećera i dobijanje lepe boje plodova)
Nutrilizer pH Plus 1l/hektaru
Nutri-K 2l/hektaru
Nutri Calcium 2l/hektaru
Nutri Engorde 2l/hektaru

E. 10 dana pre berbe (za poboljšanje skladišnih osobina plodova)
Nutri Calcium 2,5l/hektaru


F. Nakupljalnje hranljivih elemenata – priprema za narednu sezonu (20 dana pre opadanja lišća)
Nutri Boron Pro 1l/hektaru
Nutri Zink Pro 2l/hektaru
Nutri Fos-K 2l/hektaru

NAPOMENA:

U proleće, svake neredne godine eksploatacije breskve i nektarine u punom rodu, folijarna ishrana se zasniva na sledećim principima:


1 - Na početku vegetacije moramo probuditi biljku iz zimskog sna, zatim joj omogućiti neophodne elemente za budući razvoj što kvalitetnije lisne mase, što predstavlja osnovu za dobar prinos. Ovo postižemo sa tretmanom A


2 – Sledeći period kome treba posvetiti pažnju je od početka cvetanja do zametanja plodova. U ovom periodu nam je veoma bitno da obezbedimo dobru oplodnju i zametanje. Ako ovde ne uradimo posao kako treba to će se pre svega odraziti na prinos i kvalitet ploda. U tu svrhu izvodimo tretmane B


3 – Veoma bitan period za prinos kao i njegov kvalitet. U ovom periodu, nakon zametanja, plod ulazi u fazu primarnog porasta (formiranja novih ćelija – budućih rezervoara ) koji treje 20-tak dana. Koncept NUTRILIDERSA da je bolje imati plod sa velikim brojem manjih ćelijea nego obrnuto (mali broj krupnih vodenih ćelija). Na ovaj način postižemo čvršći plod pogodniji za čuvanje i transport. To je tretman C


4 – Nakon formiranja plodova ulazimo u sledeću fazu u kojoj moramo obezbediti: krupnoću, obojenost i čvrstoću plodova. Ovo su neophodne karakterisrike kvaliteta koje zahteva tržište. To postižemo tretmanima D i E.


5 – Nakon berbe treba iskoristi aktivnost lista i uneti u biljku elemente neophodne za start u sledećoj sezoni. Ovo se zasniva na konceptu da biljka unosi hraniva koja se u jesen talože u stablu i korenu. U proleće, kada krenu sokovi na gore, sa sobom nose uneta hraniva. Ukoliko radite ovaj tretman F ne mora se raditi tretman A.

Sama ishrana po sebi ne može obezbediti visoke, stabilne i kvalitetne prinose. Za postizanje pomenutog cilja treba optimalno sprovoditi i ostale agrotehničke mere (zaštita, navodnjavanje...)