loading-img

Kovrdžavost lista breskve i nektarine - Taphrina deformans

 

                 Najpoznatija kao i najštietnija bolesti breskve i nektarine. Zbog ne funkcionalnosti i prevremenog opadanja lisća utiče na prinos i kvalitet ploda kao i na opštu kondiciju biljka (njeno iscrpljivanje). Takođe se može javiti i na bademu i retko na kajsiji.

                 Simptomi ove bolesti se javljaju isključivo u proleće, mada je moguća njihova pojava u blažoj formi tokom leta. Najčešće se javljaju na listu (gde je najupadljivija) ali se takodje može pojaviti i na letorastima, cvetovima i plodovima. Na listovima se primećuju kovrdžaste zadebljale deformacije svetlo zelene do crvene boje.                    Obolelo lišće se na kraju suši i opada. Potom se ponovo javlja mlado lisće. Na ostalim delovima biljke simptomo su manje upadljivi i često prodju neprimećeni.

            Vlažno i kišno proleće pogoduje razvoju ove bolesti. U pomenutim uslovima spore klijaju i vrše zarazavanje mladih listića u otvorenom pupoljku. Kada list bude zaražen ovom gljivicom bilo kakva borba za zaustavljanjem daljeg razvoja bolesti je nemoguća.                 

                  Borba protiv  kovrdžavosti  lista se zasniva isključivo na preventivnom korišćenju fungicida. U tu svrhu se koriste preparati na bazi bakra, hlorotalonila, cirama, ditianona...

               Bakarnim preparatima (Nordox 75 WG, Kocide 2000, Neoram 35,7 WG) treba  raditi nakon opadanja  lisca  u jesen pa sve do početka bubrenja pupoljaka. Obično su to dva tretmana što zavisi od količine padavina tokom zime (ispiranja).

                 Preparatima na bazi Hlorotalonila (Dakoflo 720SC),  Cirama (Fitociram 75 S),  Ditianona (Kanton 700 WG, Fiesta, Galileo) se radi nakon pucanja pupoljaka u  proleće. Dakle princip je da nam biljka ceo period od opadanja lišća u jesen pa do početka listanja bude pokrivena preparatom koji bi uništio proklijale spore.

napisao: vrabac