loading-img

Bliži se opasnost od tafrine (Taphrina deformans)

Visoke dnevne temperature izmamljuju lisne pupoljke na breskvi i nektarini. Usled bubrenja oni počinju da se izvlače iz ovojnih listića. Čim se ukaže zelena površina mladog tkiva postoji mogućnost od zaraze tafrinom. 

Kada ona (tafrina) zarazi mlado tkivo nema više izlečenja. Bolest se razvija svojim tokom i to dovodi do kovrdžanja zarazenih listova koji kasnije opadaju. Sve ovo iscrpljuje biljku koja mora da formira novu lisnu masu a prinos i kvalitet roda je diskutabilan.

Na osnovu svega se može zaključiti da se zaštita od tafrine svodi na isključivo preventivnu borbu hemijskim sredstvima ( fungicidima ).

Po nekim autorima hemijska zaštita se izvodi u zelenoj tačci ( kada je pukao lisni pupoljak).

Praktično postoje problemi koji otežavaju precizni momenat tretiranja jer se zelena tačka ne pojavljuje u isto vreme:

- na ranim i poznijim sortama,

- zavisno od momenta orezivanja,

- zaviso od kondicije biljke,

- reljefa,

- mesta na kome se nalaze pupoljci (vršni kreću ranije)

- mogućnost ulaska u parcelu

Zato mi treba sa izvršimo prskanje fungicidima pre nego što puknu prvi pupoljci tj da nam sredstvo koje ga štiti bude

na pupoljku pre njegovog pucanja.

U tu svrhu se mogu koristiti preparati na bazi: Bakra (Nordox 75 WG, Neoram 37,5 WG, Kocide 2000), Hlortalonola (Dakoflo 720 SC), Cirama (Fitociram 75 S, ), Ditianona(Kanton 700 WG, Fiesta, Galileo, Delan 700 WG)...

NAPOMENA:

Borba protiv tafrine se ne vrši samo u proleće. Ona započinje u jesen sa opadanjem lišća, nastavlja se tokom zime (zavisno od količine padavina odnosno ispiranja praparata), i završava se u proleće sa jednim do dva tretmana. Broj tretmana zavisi od količine padavina, temperature i brzine razvoja biljke.