loading-img

Rđa boranije (Uromyces appendiculatus)

SIMPTOMI BOLESTI:

Pojavljuju se na svim delovima biljke ali su najkarakterističniji na lišću pasulja. Na licu lista nastaju žućkaste pege koje se razvojem bolesti spajaju i zahvataju znatan deo lisne mase. 

RAZVOJ BOLESTI:
Gljivica koja izaziva rdju ima složen razvoj. U proleće se javljaju prve zaraze obično na gornjem lišću. Tokom leta se lako raznosi. Za brz razvoj bolesti pogoduju temperature već od 15 C.

ŠTETNOST:
Rđa ređe napada belu boraniju. Najviše strada pasulj, kod koga se napadnuto lišće osušuje i opada tako da stablo ostaje potpuno ogoljeno sa mahunama. Kada bolest napadne i stablo, tada dolazi do sušenja cele biljke.

MERE ZAŠTITE:
Preventivne mere borbe
Treba ispoštovati bar trogodišnji plodored ukoliko je to moguće.

Hemijske mere borbe
Upotreba hemijskih sredstava takođe daje dobre rezultate u sprečavanju pojave i širenja bolesti u toku vegetacije. Od preparata koristiti fungicide na bazi: Bakra (Nordox 75 WGKocede 2000Neoram 37,5 WG), Mankozeba (Prevent 80WP), Mankozeb+Metalaksil (Ridomil MZSupernovaAlijansa)… kao i drugi preparati koji se koriste u suzbijanju plamenjače.


Redovna i blagovremena zaštita kvalitetnim preparatima protiv plamenjače i antraknoze može se rdja držati pod kontrolom.

napisao: kapetan

Izdvajamo iz ponude