loading-img

Oreolna pegavost lišća (Pseudomonas phaseoli)

SIMPTOMI BOLESTI:

Bakterijsko oboljenje koje napada sve nadzemne delove boranije i pasulja. Na lišću se javljaju pege okružene bledo-zelenom zonom u obliku oreola, po čemu je i dobila ime. Na naličju lista, ove pege su masnog izgleda, tamno-zelene boje na kojima se nalazi sluzasta tečnost, bakterijska kolonija (eksudat). Hlorotični oreoli se postepeno šire, međusobno spajaju i pega dobija mrku boju, tkivo izumire. Odumrlo tkivo se širi prouzrokojući sušenje većeg dela lista. I na mahunama se pojavljuju okrugle tamno-zelene pege. U okviru pega obrazuje se beličasti, bakterijski eksudat. Zaraza semena nastaje posredstvom zidova obolele mahune.

RAZVOJ BOLESTI:
Bolest se održava i prenosi zaraženim semenom. Vlažno vreme pogoduje širenje bolesti, dok kišne kapi razbacuju baterijski eksudata sa zaraženog tkiva i na taj način se bolest širi u toku vegetacije.

ŠTETNOST:
Kod jačeg napada, lišće pasulja i boranije se sasušuje, a obolele mahune boranije gube tržišnu vrednost. Zrna pasulja i boranije sa zaraženih biljaka ne mogu se upotrebiti za setvu u narednoj godini.

MERE ZAŠTITE:

Preventivne mere borbe
Za setvu treba koristiti zdravo seme.
U proizvodnji koristiti plodored a zaražene biljne ostatke pokupiti i spaliti.

Hemijske mere borbe
Od hemisjkih preparata treba koristiti fungicide na bazi Bakra (Nordox 75 WGKocede 2000Neoram 37,5 WG)

NAPOMENA:
Sve počinje od semena. Ukoliko smo upotrebili zaraženo seme u velikom smo problemu. Prvi tretman u zaštiti pasulja i boranije treba uraditi sa jednim od bakarnih preparata.

napisao: kapetan

Izdvajamo iz ponude