loading-img

Njivski poponac – Convolvulus arvensis u povrtarstvu

 

PRAKTIČNA PODELA: Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Višegodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmožava se semenom.

STANIŠTE: Najčešće raste na oranicama, zapuštenim površinama. Pretežno na lakšim, plodnim, umereno suvim zemljištima.

ŠTETE: Nanosi štete u strmnim žitima, ratarskim kulturama naručito okopavinama (kukuruz, soja, suncokret...), leguminozama (lucerka, detelina...), povrtarskoj proizvodnji (paradajiz, paprika šargarepa, pasulj...). Prenosnik je bijnih bolesti i insekata.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja. Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je mnogo teže.
Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).
Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

POVRTARSTVO- Herbicidi na bazi:

Paradajz: Pendimetalin (iz semena Revit 330 ECZanat, Stomp aqua)

Paprika: Pendimetalin (iz semena Revit 330 ECZanat, Stomp aqua)

Kupus: Pendimetalin (iz semena Revit 330 ECZanat, Stomp aqua)

 

Za ostale kulture nema registrovanih preparata za suzbijanje ovog korova.