loading-img

Bakterijska pegavost lišća (Xanthomonas phaseoli)

SIMPTOMI BOLESTI:

Bolest napada sve nadzemne delove biljke. Na lišću se pojavljuju pege različitih veličina koje su u početku bledo-zelene, zatim žućkaste, i na kraju mrke boje. Na mahunama nastaju okruglaste pege tamno-zelene boje sa vlažnom površinom. Pege kasnije postaju mrke, udubljene i prekrivene žućkastom tečnošću. Iz mahune bakterija prodire u seme na kome se takođe pojavljuju pege.

RAZVOJ BOLESTI:
Sluzava tečnost ili bakterijska kolonija (eksudat) koji se formira na pegama. Uz pomoć insekata i kišnih kapi bolest širi u toku vegetacije. Seme je glavni prenosilac zaraze u kome bakterija može ostati sposobna da izazove bolest preko 3 godine. Takođe, bakterija se može očuvati u zemljištu na biljnim ostacima, ali je ovo nema većeg značaja u širenju bolesti.


ŠTETNOST:
Smatra se za najopasniju bakterijsku bolest pasulja. Napadnuto lišće nekrotira i sasušuje se a seme proizveno na zaraženim biljkama je neupotrebljivo za setvu. U slučaju da se zaraženo seme upotrebi za setvu, zaražene biljke se sporo razvijaju, deformišu i sasušuju.

MERE ZAŠTITE:
Preventivne mere borbe
Za setvu treba koristiti zdravo i zaprašeno seme.
U proizvodnji koristiti plodored a zaražene biljne ostatke pokupiti i spaliti.

Hemijske mere borbe
Kada se u toku vegetacije useva primeti bolest, odmah treba isprskati usev sa fungicidima na bazi Bakra (Nordox 75 WGKocide 2000Neoram 37.5 WG) Takodje se mogu koristiti preparati koji u svom sastavu pored bakra imaju i neke organske komponete kao što su Scudo, Talocuper.

NAPOMENA:
U redovnoj zaštiti pasulja i boranije najbolje bi bilo da prvi tretman protiv bolesti bude na bazi bakra. Na ovaj način umanjujemo mogućnost pojave ove bolesti.

napisao: kapetan

Izdvajamo iz ponude