loading-img

Antraknoza boranije (C. lindemuthianum)

SIMPTOMI BOLESTI:

Bolest napada sve delove biljke ali najkarakterističniji simptomi su izraženi na mahunama. Na
mahunama se stvaraju ugrnute mrko-crvenkaste pege, sa jasno izraženo crveno-crnom ivicom. Na lišću i stabljici se javlja deformacija što usporava rast biljke a kada se pege spoje u obliku prstena, dolazi do sušenja biljke.

RAZVOJ BOLESTI:
Gljiva može prezimeti na biljnim ostacima i semenu. Širenju bolesti pogoduje vlažnost praćena toplim vremenom.
Kišne kapi prenose sa zaraženog tkiva na zdravo tako da površina mahune može u celosti biti prekrivena pegama.
Gljive sa mahuna prelazi na zrna na kojima se pojavljuje smeđa pegavost.
Ova pegavost je veoma vidljiva kod belih sorti pasulja.

ŠTETNOST:
Biljke iz zaraženog semena uginjavaju odmah posle nicanja.
Usled pojave bolesti na lišću i stablu, cela biljka zaostaje u razvoju a mahune, posebno kod boranije koja se koristi u svežem stanju, su u potpunosti ne upotrebljive.
Kod semenskog pasulja gljivica može da ošteti klicu te dolazi do sterilnosti.
U uslovima umerene vlažnosti, ovo je najopasnija bolest pasulja i boranije.

MERE BORBE:

Preventivne mere borbe
Pre svega treba koristiti zdravo seme.
Dezinfekcija semena pre setve ili kupovina zaštićenog semena
Treba ispoštovati bar trogodišnji plodored ukoliko je to moguće.

Hemijske mere borbe
Upotreba hemijskih sredstava takođe daje dobre rezultate u sprečavanju pojave i širenja bolesti u toku vegetacije. Od preparata u tu koristiti fungicide na bazi: Bakra (Nordox 75 WGKocide 2000Neoram 37,5 WG), Mankozeba (Prevent 80 WP), Mankozeb+Metalaksil (Ridomil MZSupernovaAlijansa)… kao i drugi preparati koji se koriste u suzbijanju plamenjače.

NAPOMENA:
Samo boranija
U proizvodnji boranije je najštetnija bolest. Zaražene mahune nemaju nikakvu tržišnu vrednost.

Samo pasulj
Veoma značajna bolest u proizvodnji pasulja (naročito belih sorti). Zaraženo seme ima mrke pega i kao takvo ima umanjen kvalitet.

Za pasulj I boraniju
Tretmane treba izvoditi po mogućnosti preventivno. Obično se do cvetanja urade dva prskanja.
Prilikom korišćenja fungicida treba voditi računa o karenci ( naročito u proizvodnji boranije)

 napisao: kapetan

Izdvajamo iz ponude