loading-img

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko na?eg sajta.

Za ukupan iznos ra?una:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porud?bine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine mo?ete na?i ovde...

Pretraga