VESTICOR 40 SC

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera) 

VESTICOR® 40 SC je preparat koji ima istu aktivnu materiju, kolicinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati: Talisman, Siran, Rincor, Nikosav... On (VESTICOR) moze da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

 Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Delovanje

VESTICOR® 40 SC je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovi ga usvajaju preko lista i korena. Mehanizam delovanje ispoljava putem inhibicije acetolaktat sintetaze. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B.

Aktivna materija Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena

Kukuruz
• Jednokratno: 1 l/ha (10 ml na 100 m²). Za suzbijanje jednogodišnjih korova, primenom kada je kukuruz u fazi 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale), a kada su korovi u fazi do 2-6 listova.
• Jednokratno: 1,25 l/ha (15 ml na 100 m²). Za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense), kada je sirak visine 15 – 20cm.
• Dvokratno:
– Prvo tretiranje: 0,5 l/ha (5ml na 100m²). Tretiranjem kada su jednogodišnji korovi u fazi 2 – 4 lista, a divlji sirak tek iznikao.
– Drugo tretiranje: 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²). Kada su se jednogodišnji korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15 – 20cm.

Utrošak vode 200-400 l/ha

Karenca: Obezbeđena vremenom primene

Preporuke i napomene vezane za primenu
-Može se mešati sa preparatima Cornisto® i Dragon® 480 SL zbog proširenja delovanja na širokolisne korove.
- Može dovesti do prolaznog usporenog rasta useva kukuruza i bledila lišća ukoliko se neposredno pre primene preparata primene organofosforni insekticidi, ili ukoliko u vreme primene budu nepovoljni vremenski uslovi (izrazito vlažno i hladno vreme sa temperaturom manjom od 5 stepeni ili izrazita suša).

 

SPEKTAR DELOVANJA:

VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: divlji sirak (Sorghum halepense).

JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: muharike (Setaria spp.), divlja zob-ovas (Avena spp.), muhar veliki (Echinochloa crus-galli), svračica (Digitaria sanguinalis).
JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Artiplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura strumarium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja obična (Stellaria media).

 

 

Popust

Vesticor 40SC 1l

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

3976

Cena sa PDV-om

713,41 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu