loading-img

Trainer

TRAINER je tečno organsko azotno đubrivo za folijarnu primenu. Prisutnost organskog azota omogućava da proizvod bude energetski aktivan u razvoju biljaka, pomažući takođe prevazilaženje klimatskih stresnih situacija.

Ovaj proizvod se koristi u: VOĆARSTVU, VINOGRADARSTVU, POVRTARSTVU, RATARSTVU

TRAINER se brzo absorbuje preko lista i translocira se u tkivu biljke i u roku od nekoliko sati može da izvrši svoje dejstvo u biljci.

100% BILJNE AMINOKISELINE bez aminokiselina životinjskog porekla!

PREDNOSTI
• visok stepen usvajanja biljnih aminokiselina
• uravnoteženo snabdevanje organskim azotom
• otpornost na klimatske streseve
• maksimalna efikasnost i vrlo brzo dejstvo
• stimulacija rasta biljaka
• povećanje veličine ploda i kvaliteta
• veći prinosi
• povećan sadržaj šećera u plodu

SASTAV
Organska materija 41%
Organski azot (N) 5%
Biljne aminokiseline i peptidi 31%
Specifična težina 1.18 kg/L
pH 4-5

AMINOGRAM
Alanin 4.6%
Arginin 7.0%
Aspartinska kis. 11.7%
Cistein 1.0%
Glutaminska kis. 18.0%
Glicin 4.5%
Histidin 2.8%
Izoleucin 4.8%
Leucin 8.0%
Lizin 6.0%
Metionin 1.5%
Fenilalanin 5.2%
Prolin 5.1%
Serin 5.5%
Treonin 4.1%
Triptofan 1.2%
Tirozin 3.9%
Valin 5.1%

ANTISTRES DEJSTVO: pomaže biljci tokom bilo kakvog stresa (izrazita vrućina i hladnoća, mala osvetljenost, oštećenje, itd.)
BIOSTIMULATIVNO DEJSTVO: podpomaže rast biljke i olakšava najosetljivije faze razvoja (rast, formiranje plodova i njihov rast, itd.)
HRANJIVO DEJSTVO: idealan je dodatak za tradicionalno đubrenje da bi se dobili visoki prinosi i kvalitetni rezultati, zahvaljujući biološki aktivnim supstancama (aminokiseline, vitamini) koji podpomažu fotosintezu i fiziologiju biljaka.


PRIMENA I DOZIRANJE
TRAINER je tečno organsko azotno đubrivo za folijarnu primenu.
Način primene se određuje na osnovu zahteva i nutricionog stanja useva.
U standardnim uslovima:

Folijarna primena: 150 - 350 ml/100l vode

za 2-4 tretmana tokom vegetativnog ciklusa u zavisnosti
od vrste useva, agronomskih uslova proizvodnje i nutritivnih potreba biljke.
Preporučuje se tretman u hladnijem delu dana (ujutro ili uveče) da bi se potpomogla
maksimalna absorbcija od strane biljke i dobila najbolja učinkovitost.


KOMPATIBILNOST
TRAINER se može mešati se većinom pesticida i đubriva na tržištu. Ne mešati sa belim uljima, insekticidima i fungicidima baziranim na ulju i Dodin-om.
Pre upotrebe se preporučuje testiranje na maloj površini.POGODAN ZA ORGANSKU PROIZVODNJU.
Trainer je OMRI SERTIFIKOVANO đubrivo.

PAKOVANJE:
100 ml
250 ml
1 lit
5 lit

KVALITET, VREDNOST I SIGURNOST ZA ZDRAVLJE
Italpollina koristi samo sertifikovne biljne sirovine, koje nisu genetski modifikovane, bez teških metala (kadmijum, arsen...) i drugih zagađivača. Nikada ne koristimo životinjske ostatke za industrijsku obradu. Sve organske supstance TRENERA su biološki aktivne.

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...