loading-img

Todome 24 SC

TODOME® 24 SC
Folijarni letnji akaro-insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Аktivna materija:
Buprofezin 200 g/l + Fenpiroksimat 40 g/l

Formulacija:
Koncentrovana suspenzija (SC)

Каrakteristike:
Kombinacija buprofezina sa fenpiroksimatom stvara novi mehanizam delovanja koji odlaže otpornost grinja i insekata. Koristi se folijarno kada su temperature iznad 20 °C. Deluje na pokretne forme, pa je potrebno izvesti dva tretmana u razmaku 7-10 dana.

Primena:
Kod vinove loze za suzbijanje cikade (Scaphoideus titanus) i vektora fitoplazme (Flavescence doree) u koncentraciji 0,05–0,1% (5-10 ml/10 l vode). Vreme primene je do 21 dan od početka piljenja larvi.

Napomena:
Prema Ministarstvu poljoprivrede Republike Srbije, područja zaražena fitoplazmom "Flavescence doree" u kojima se obavezno mora suzbiti vektor, proglašeni su Rasinski, Nišavski, Jablanički, Zaječarski, Sremski (Fruška Gora) i Šumadijski reon.
Cilj suzbijanja je lokalizovanje pojave fitoplazme i sprečavanje prenošenja vektorima.
Todome® 24 SC se koristi dva puta, sam ili u alternaciji sa Fastac® 10 EC (prvi put Todome® 24 SC i 10-14 dana posle Bifenicus ili Fastac® 10 EC).

Druge primene:
Todome® 24 SC se koristi kao akaricid u voćarstvu za suzbijanje P. ulmi i Т. urticae u količini оd 1,2 l/ha.
Kao letnji akaricid Todome® 24 SC se koristi za suzbijanje Т. urticae nа soji u količini оd 1 l/ha.

Мogućnost mešanja:
Todome® 24 SC se ne meša sa bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.

Neželjeni efekti:
Preparat primenjen prema uputstvu proizvođača nema neželjene efekte.

Karenca:
Kod vinove loze je 21 dan.

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Porudžbine preko telefona nemaju popust

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...