loading-img

Tangenta

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Aktivna materija Sulkotrion
Karenca Obezbeđena vremenom primene - kukuruz
Doza/ koncentracija 1 - 1.5 l/ha

PRIMENA:

TANGENTA je selektivni translokacioni herbicid koji se koristi za
suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu
kukuruza u količini:

a) 1 - 1,5 l/ha, (10 - 15 ml na 100 m2) tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva;
b) 1- 1,5 l/ha (10-15 ml na 100 m2) tretiranjem posle nicanja useva i korova;
v) Tangenta (1 l/ha) + Talisman (1 l/ha), (10 + 10 ml na 100 m2) tretiranjem posle nicanja
useva i korova;

Preparat se primenjuje preko zemljišta (posle setve, a pre nicanja) ili folijarno kada
kukuruz ima 3-7 listova (faze 13-17 BBCH-skale).

Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2 – 4 l vode na 100 m2).

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.

SPEKTAR DELOVANjA:

PRIMENA POSLE SETVE, A PRE NICANjA USEVA (primena preko zemljišta)

Dobro suzbija:

• Pri količini primene od 1 l/ha:

Jednogodišnji širokolisni korovi: pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
gorušica poljska (Sinapis arvensis), i jednogodišnji čistac (Stachus annua)

• Pri količini primene od 1,5 l/ha:

Jednogodišnji širokolisni korovi: tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična
(Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), gorušica (Sinapis
arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum)

• Pri količini primene od 1 l/ha:

Jednogodišnji širokolisni korovi: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični
(Amaranthus retroflexus), suncokret samonikli (Helianthus annus), lubeničarka njivska
(Hibiscus trionum), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium)

Jednogodišnji uskolisni korovi: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), sivi muhar
(Setaria glauca), sirak divlji iz semena (Sorghum helepense)

Višegodišnji uskolisni korovi: sirak divlji iz rizoma (Sorghum helepense)

Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac
(Convolvulus arvensis)

• Pri količini primene od 1,5 l/ha:

Jednogodišnji uskolisni korovi: sivi muhar (Setaria glauca), sirak divlji iz semena

(Sorghum helepense)

PRIMENA POSLE NICANjA USEVA I KOROVA

Dobro suzbija:

• Pri količini primene od 1 l/ha:

Jednogodišnji širokolisni korovi: pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga
srcolisna (Chenopodium hybridum), gorušica (Sinapis arvensis), jednogodišnji čistac
(Stachus annua)

• Pri količini primene od 1,5 l/ha:

Jednogodišnji širokolisni korovi: tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična
(Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura
stramonium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum),
čistac jednogodišnji (Stachys annua)

Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense)

• Kombinacija TANGENTA+TALISMAN u količini 1+1 l/ha:

Jednogodišlji širokolisni korovi: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični
(Amaranthus retroflexus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična
(Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura
stramonium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum),
čistac jednogodišnji (Stachys annua)

Jednogodišnji uskolisni korovi: sivi muhar (Setaria glauca), proso korovsko
(Echinochloa crus-galli), sirak divlji iz semena (Sorghum helepense)

Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense)

Višegodišnji uskolisni korovi: sirak divlji iz rizoma (Sorghum helepense)

Zadovoljavajuće suzbija:

• Pri količini primene od 1 l/ha:

Jednogodišnji širokolisni korovi: tarčužak (Capsella bursa-pastoris), tatula obična
(Datura stramonium), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), pomoćnica obična
(Solanum nigrum)

Jednogodišnji uskolisni korovi: proso korovsko (Echinochloa crus-galli)

Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense)

• Pri količini primene od 1,5 l/ha:
Jednogodišnji uskolisni korovi: proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
Jednogodišnji širokolisni korovi: veliki dvornik (Polygonum lapathifolium)

• Kombinacija TANGENTA+TALISMAN u količini 1+1 l/ha:

Jednogodišnji širokolisni korovi: veliki dvornik (Polygonum lapathifolium)
Slabo suzbija:

• Pri količini primene od 1 l/ha:

Jednogodišnji širokolisni korovi: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični
(Amaranthus retroflexus), suncokret samonikli (Helianthus annus), lubeničarka njivska
(Hibiscus trionum)

Višegodišnji širokolisni korovi: poponac njivski (Convolvulus arvensis)
Jednogodišnji uskolisni korovi: sivi muhar (Setaria glauca), sirak divlji iz semena
(Sorghum helepense)

Višegodišnji uskolisni korovi: sirak divlji iz rizoma (Sorghum helepense)

• Pri količini primene od 1,5 l/ha:

Jednogodišnji širokolisni korovi: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični
(Amaranthus retroflexus), suncokret samonikli (Helianthus annus), lubeničarka njivska
(Hibiscus trionum)

Višegodišnji širokolisni korovi: poponac njivski (Convolvulus arvensis)

Jednogodišnji uskolisni korovi: sivi muhar (Setaria glauca), sirak divlji iz semena
(Sorghum helepense)

Višegodišnji uskolisni korovi: sirak divlji iz rizoma (Sorghum helepense)

• Kombinacija TANGENTA+TALISMAN u količini 1+1 l/ha:

Jednogodišnji širokolisni korovi: suncokret samonikli (Helianthus annus),
lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)

Višegodišnji širokolisni korovi: poponac njivski (Convolvulus arvensis)

MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA:

Mogućnost mešanja (kompatibilnost): Može se mešati sa drugim preparatima na bazi nikosulfurona.

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...