loading-img

Talisman

Herbicid u obliku koncentrovane uljane suspenzije-OD, svetlo do tamno žute boje

Aktivna materija: NIKOSULFURON

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Talisman je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Rincor, Vesticor, Siran, Nikosav... On (Talisman) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

PRIMENA: TALISMAN je selektivni translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza:

Jednokratnom primenom, kada usev kukuruza ima 2-6 listova ( faze 12-16 BBCHskale), u količini:
a) 1 l/ha ( 10 ml na 100 m2 ), za suzbijanje jednogodišnjih korova, kada su korovi u fazi 2-6 listova;
b) 1,25 l/ha ( 12,5 ml na 100 m2 ), za suzbijanje višegodišnjeg uskolisnog korova – divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), tretiranje kada je korov visine 15-20 cm.

Dvokratnom primenom:
a) prvo tretiranje u količini 0,5 l/ha (5 ml na 100 m2), tretiranjem kada su jednogodišnji uskolisni (travni) korovi i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao.
b) drugo tretiranje u količini 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2), tretiranjem kada su se jednogodišnji uskolisni (travni) i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).

Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine na istoj površini: jednom do dva puta pri dvokratnom tretiranju.

SPEKTAR DELOVANjA:
Jednogodišnji uskolisni (travni) korovi: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense).

Jednogodišnji širokolisni korovi: lipica teofrastova (Abutilon teophrasti), bljutavi štir (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), loboda obična (Atriplex patula), njivski vijušac (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), njivska lubeničarka (Hibiscus trionum), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua), obična boca (Xanthium strumarium), obična grahorica (Vicia sativa).

Višegodišnji uskolisni (travni) korovi: sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense).

Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis).

NAPOMENE: Nikosulfuron nije fitotoksičan za kukuruz, ali je fitotoksičan za mnoge gajene biljke, tako da prilikom primene treba voditi računa da ne dođe do zanošenja na susedne osetljive useve.
Nakon primene nikosulfurona u kukuruzu, 4 meseca posle primene može se sejati pšenica.
Druge useve u plodoredu treba ograničiti u odnosnu na pH zemljišta: ako je pH >6,5 ne gajiti šećernu repu 18 meseci posle primene; pH >7,5 ne gajiti soju i pasulj 10 mesevi posle primene, lucerku 12 meseci.

MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA:
Mogućnost mešanja (kompatibilnost): Može se mešati sa drugim preparatima na bazi dikambe, rimsulfurona, klopiralida. Prethodno proveriti kompatibilnost.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata pre berbe, odnosno žetve): Obezbeđena vremenom primene za kukuruz.

RADNA KARENCA (vreme u toku kome nije dozvoljen rad u polju ili zatvorenom prostoru): Obezbeđena sušenjem depozita.

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...