loading-img

Siromer + termometar po ekslu hrvatski

Širometar (moštomer) je sprava koja se koristi za određivanje količine (procenata) šećera u širi (moštu). Deluje na osnovu gustine šire. Postoje dve vrste širometara zavisno od sklale koja se primenjuje za određivanje procenta šećera. 

Širometar po OECHSLE-u je sprava koje pokazuje specifičnu težinu šire, odnosno koliko je 1 litar šire teži od 1 litre destilirane vode.

Kod širometra po OECHSLE-u očitava se vrednost u Oechsleovim stepenima (°Oe) na skali 0 - 130°Oe ili na drugoj skali približni zapreminski procenat alkohola u budućem vinu (skala 6 - 16 vol.%).

Količinu šećera možemo izračunati i prema Oechsleovoj formuli na sledeći način:

(°Oe / 4 ) - 3 = šećer (kg) / 100 lit šire

Napomena: Širometar je baždaren na temperaturu od 20°C, pa je merenje potrebno vršiti na toj temperaturi šire.

Širometar sa termometrom pored količine šećera u širi tačno određuje i temperaturu šire. Istovremeno sa merenjem količine šečera u širi meri se i njena temperatura. Termometar širometra je duboko uronjen u širu, te pokazuje tačnu temperaturu šire nezavisno o temperaturi okoline.

Širometar sa termometrom je baždaren na temperaturu od 20°C i ako dođe do odstupanja da bi se dobile precizne vrednosti potrebno je izvršiti korekciju. Korekcija se vrši uz pomoć tablice koja dolazi uz širometar.

Korekciju je koguće izvršiti i računski putem na sledeći način:
Širometar po OECHSLE-u

Za svaki °C iznad 20°C, očitanoj vrednosti dodaje se 0,2 °Oe
Za svaki °C ispod 20°C od očitane vrijednosti oduzima se 0,2 °Oe.

Održavanje: Nakon upotrebe operite širometar toplom vodom i osušite ga čistom mekom krpom

Kako se koristi siromer možete videti OVDE

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...