loading-img

Siran 40 SC

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Siran 40 SC je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Rincor, Vesticor, Nikosav, Talisman... On (Siran 40 SC) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.


Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija
Karenca: OVP
Plodored: Bez ograničenja

Primena:

Kukuruz 1,0 - 1,25 l/ha, Kukuruz u fazi 2-6 listova, divlji sirak 15-20cm

SPEKTAR DELOVANJA:

VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: divlji sirak (Sorghum halepense).

JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: muharike (Setaria spp.), divlja zob-ovas (Avena spp.), muhar veliki (Echinochloa crus-galli), svračica (Digitaria sanguinalis).

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Artiplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura strumarium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja obična (Stellaria media).
PREPORUKE I NAPOMENE: primena može biti jednokratna i dvokratna (split-aplikacija). Jednokratna primena je kada usev ima razvijenih 2 do 6 listova, a divlji sirak visine 15 do 20 cm u dozi od 1 do 1,25 l/ha. U split-aplikaciji u prvoj tretmanu (3 do 4 list) doza je 0,7 l/ha, a u drugoj (6 do 7 list) 0,5 l/ha. U cilju proširenja spektra delovanja može se kombinovati sa herbicidom agroDimark ili Banvel 480 S, preparatima na bazi mezotriona, Velox, Bentamark, Lodin.

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Porudžbine preko telefona nemaju popust

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...