loading-img

Sirakcid

Klasa Herbicid

Opis Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u suncokretu

Aktivna materija FLUAZIFOP-P-BUTYL

Sadržaj aktivne materije 150 g/litar

Formulacija EC koncentrat za emulziju žuto-braon boje

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Sirakcid je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Fusilade Forte, Floyd, Flupisor... On (Sirakcid) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Delovanje Sirakcid je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u suncokretu

Karenca Obezbeđena je vremenom primene za suncokret

Doza/koncentracija 0,8-1,3 l/ha

Primena Koristi se:

1 – Kada je usev suncokreta u fazi od dva razvijena lista do pojave buton (faze 12-39 BBCH), odnosno dokle god se mehanizacijom može ući u usev, a da se ne ošteti.

2 – kada su jednogodišnji korovi u fazi aktivnog  porasta ponika od 2 – 6 razvijenih listova, a osetljivi višegodišnji u fazi od početka cvetanja.

Primena preparata:

SUNCOKRET: 0,8 – 1,3 l/ha , 200-400 l/ha              

1 – Kada je usev suncokreta u fazi od dva razvijena lista do pojave buton (faze 12-39 BBCH), odnosno dokle god se mehanizacijom može ući u usev, a da se ne ošteti.

2 – kada su jednogodišnji korovi u fazi aktivnog  porasta ponika od 2 – 6 razvijenih listova, a osetljivi višegodišnji u fazi od početka cvetanja.

SIRAKCID je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u suncokretu.

Vrste korova koje SIRAKCID dobro suzbija:

Divlji ovas (Avena fatua), svračica (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), zeleni muhar (Setaria glauca), sirak (Sorghum halepense-semenski i iz rizoma), pirevina (Agropyrum repens), zubača (Cynodon dactylon), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), zeleni muhar (Setaria glauca)

PRIMENJUJE SE: Primenjuje se kao selektivni herbicid  kada je usev suncokreta u fazi od dva razvijena lista do pojave buton (faze 12-39 BBCH), odnosno dokle god se mehanizacijom može ući u usev, a da se ne ošteti i kada su jednogodišnji korovi u fazi aktivnog  porasta ponika od 2 – 6 razvijenih listova, a osetljivi višegodišnji u fazi od početka cvetanja.

SIRAKCID dodatak suncokret

MOGUĆNOST MEŠANJA:

Postojimogućnostpojaveantagonizmaprimezanjusadrugimaktivnimsupstancamanamenjenimsuzbijanju širokolisnihkorova. Ne preporučuje se mešanje sa drugim herbicidima.

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...